חיפוש

ביטוח אחריות מקצועית

בעלי מקצועות חופשיים עשויים להיתבע בגין רשלנות מקצועית עבור השירות המקצועי שנתנו הם אישית או העובדים מטעמם.

המודעות הציבורית בנושא תביעות רשלנות מקצועית גבוהה יחסית, ולכן מספר התביעות המוגשות גדל והולך בכל שנה.

ביטוח אחריות מקצועית יאפשר לך לעבוד בראש שקט ולהתרכז בעבודה שלך ובמידה ותוגש תביעה היא תטופל במסגרת הפוליסה.

הפוליסה מכסה את ההוצאות המשפטיות שעשויות להיות גבוהות, את סכום הפיצוי במידה וייקבע שמגיע פיצוי, ואפילו יש אפשרות לרכישת כיסוי רטרואקטיבי שתחילתו לפני התחלת הביטוח באמצעותנו.