חיפוש

ביטוח חיים

כיסוי ביטוח חיים נועד לאפשר קיום כלכלי נאות לבני המשפחה, וחשוב במיוחד אם המבוטח הוא המפרנס העיקרי במשפחה. חישוב סכום ביטוח החיים נעשה בהתאם לצרכים של המשפחה – הסטטוס המשפחתי, גיל האנשים התלויים במפרנס העיקרי, סכום ההוצאות של החזקת הבית והוצאות גידול הילדים עד הגיעם לגיל בגרות. חשוב מאוד לבדוק שסכום הביטוח אכן יבטיח את הבטחון הכלכלי של התלויים במבוטח.


בר ושות’ מציעה מגוון מסלולי ביטוח חיים הכוללים קשת של כיסויים המותאמים אישית לכל אחד מלקוחותינו. החברה מקיימת פגישות ייעוץ לפני מתן ההצעות על מנת ללמוד את צרכיו הספציפיים של הלקוח והתאמת יכולתו הכספית לשאיפותיו העתידיות וכן מתן ייעוץ שוטף לאחר רכישת הכיסויים בדמות פגישות שירות יזומות, העונות על הצורך של עדכון שוטף של הלקוח בדבר שינויים בחקיקה ובתנאים הפנסיונים במשק.