חיפוש

ביטוח עובדים זרים ודיפלומטים

מסלול ייחודי הבא לענות על דרישותיהן של חברות כח האדם וכן של הנציגויות הזרות בישראל. מסלול זה מעניק הגנות וכיסויים רפואיים שלא ניתנים לרכישה דרך מערכת הבריאות הציבורית או דרך ביטוחי הבריאות הסטנדרטיים, במחירים נמוכים ובדיסקרטיות מלאה.