ביטוח אחריות מקצועית

מספר התביעות המשפטיות בעילת רשלנות מקצועית הולך ועולה, בעיקר בגלל המודעות הציבורית ההולכת וגדלה בנושא.

פוליסת ביטוח אחריות מקצועית מספקת כיסוי לתביעות הנובעות מרשלנות, הפרת חובה חקוקה ומצג שווא במסגרת השירות המקצועי, לצד כיסויים בנושא קניין רוחני, דיבה והשמצה, מעילת עובדים וכן הוצאות הגנה משפטיות.

כדאי לדעת שגם אם לדעת החברה או העובדים מטעמה לא הייתה שום רשלנות או טעות ואפילו זה יוכח בבית המשפט – עדיין עלויות הבירור המשפטיות הן גבוהות ביותר.

התביעה יכולה להיות מוגשת כנגד החברה או עובדיה.

הפוליסה מכסה את ההוצאות המשפטיות שעשויות להיות גבוהות, את סכום הפיצוי במידה וייקבע שמגיע פיצוי, ואפילו יש אפשרות לרכישת כיסוי רטרואקטיבי שתחילתו לפני התחלת הביטוח באמצעותנו.