ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

במציאות המורכבת של ימינו, תביעות משפטיות מוגשות בתדירות הולכת וגדלה, וככל שהתפקיד הניהולי בחברה בכיר יותר – כך עולה הסיכון שתוגש תביעה אישית כנגד נושאי משרה ודירקטורים בגין פעולות שביצעו במסגרת התפקיד.

כחלק מהשירות המקצועי המצויין שלנו, אנו דואגים להצעת הביטוח

כמו כן, מאחר ואנו דואגים להתאמה אישית של מלוא הכיסויים הביטוחיים לצרכים של כל אחד מבעלי התפקידים בחברה, יצרנו תכנית פיננסית מקיפה לבעלי שליטה בחברות ובעסקים פרטיים.

התוכנית הייחודית שלנו מדגישה את צורכיהם הייחודיים של בעלי המשרות הבכירות בתאגיד ומנצלת את ניסיוננו העשיר בבניית התוכנית הפיננסית הבטוח והרווחית ביותר.