ביטוח ציוד מכני הנדסי

ציוד מכני הנדסי הוא ציוד יקר וכל נזק שעשוי להיגרם לו יכול להסתכם בהרבה כסף והפסדים ניכרים.
ציוד מכני הנדסי (צ.מ.ה.) הוא שם כולל לכלי רכב מיוחדים וציוד נייד שנועדו לבצע עבודות הנדסה אזרחיות לצורך בנייה, סלילת כבישים, עבודות עפר, הריסה ועוד.
היתרון שלנו הוא במיומנות לרכוש את הכיסוי הטוב ביותר לציוד הנדסי כגון טרקטורים, מחפרים, מכונות קידוח, מנופים, עגורנים, מפזרות אספלט וציוד מגוון נוסף.

מטבעו של הציוד – הוא חשוף למגוון סיכונים בשטח, הן במהלך שעות העבודה ובעיקר שלא בשעות העבודה.

הכיסוי הבסיס הוא לנזק תאונתי, ואנו מאפשרים להרחיב אותו גם לנזקי פריצה, גניבה ונזק שנגרם בזדון.

אנחנו דואגים לכיסוי הביטוחי כך שתוכל לישון בשקט, וכל תביעה בגין נזק שנגרם לציוד – אנחנו מטפלים בה מול חברת הביטוח כך שהטיפול יהיה היעיל והמקצועי ביותר.