חיפוש

תעריפון

טבלת עלויות דמי טיפול  – סוכנות ע.ב ערן בר סוכנות לביטוח 2014  בע”מ

מאז תחילת שנת 2008, מועד הרחבת חוק פנסיה חובה במשק, הוגדלה חבותו של סוכן הביטוח הפנסיוני כלפי הלקוחות והמבוטחים והוטלו עליו מטלות חדשות בהתאם לדרישות המפקח על הביטוח.

בשנים האחרונות בפרט, חלו שינויים נוספים בענף הביטוח בהתאם לדרישות המפקח על הביטוח, אשר ייצרו חובות נוספים לסוכן הביטוח , במהלך פעילות מתן השירות השוטפת.

לכן, החל משנת 2017  ” ע.ב. ערן בר סוכנות לביטוח 2014 בע”מ ” חלו שינויים בהתנהלות בתפעול השוטף בחברתנו , יודגש כי מרבית פעולות אלו ניתן לבצע ישירות מול חברות הביטוח השונות ומול בתי ההשקעות , לכן בכל פעולה נעדכן אתכם האם ניתן לבצע פעולה זו באופן עצמאי. לקוחות רשאים וזכאים לקבל חלק משירותים אלו , ישירות מחברות הביטוח.

קבלת השירות דרכנו , מעניקה ללקוח ערך מוסף הכולל : ניתוח צרכים , הכוונה, הסבר, רישום, זמינות ומהירות בהתאם לנהלי עבודה בחברה (זמן ביצוע ) מעקב ומענה טלפוני אישי ומקצועי.

לתשומת לבכם , התשלום ישולם במעמד הבקשה בחיוב אשראי או בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של הסוכנות . לגבי לקוחות העובדים עם משרדנו בתשלום חודשי קבוע , לא יחולו שינויים בתנאי התפעול.

כללי :

תשלום חודשי קבוע מיועד ללקוחות הרוצים לנהל את תיק הביטוח שלהם בכללותו באמצעותנו, עלות התפעול ברמת הלקוח הבודד או ברמת המשפחה , נקבעת בהתאם לסיכום והינה אחידה אך כפופה לשינויים לפי אופן הטיפול וזמן העבודה שיש להקדיש באופן שנתי ושוטף .  לגבי חברות ומעסיקים ייקבעו נהלי עבודה וחיוב ותפעול בנפרד.

התשלום מחויב באופן חודשי , אחת לחודש בכרטיס אשראי , וכפוף לחתימת הסכם תפעול בין הסוכנות לבין הלקוח , המסדיר את חובות וזכויות הסוכנות וכמובן הלקוח .  

בכל מקרה ושאלה, אשמח לעמוד לרשותכם במתן מידע נוסף.

 

סוג השירות ועלות הטיפול

שירותי משרד

העתק פוליסה –  הוצאת העתק פוליסה  – משלוח בדואר     למעטפה / פוליסה

60 ש”ח

שעבוד הפוליסה: לטובת בנק או אחר כתוספת מסמך לפוליסה קיימת כולל מעקב 

60  ש”ח

אישור קיום ביטוח – טיפול בהנפקת האישור, בהרחבות כיסוי, בביטול חריגים ושינויי נוסח

500  ש”ח

הצעות מחיר

 

לביטוח דירה / רכב –  פנייה חדשה (דמי הטיפול יוחזרו במידה והביטוח יערך דרכנו(

80  ש”ח

לביטוח עסק / משרד – פנייה חדשה  )דמי הטיפול יוחזרו במידה והביטוח יערך דרכנו(

500 ש”ח

לביטוח חבויות – פנייה חדשה  ) דמי הטיפול יוחזרו במידה והביטוח יערך דרכנו(

500  ש”ח

ביטוחי רכב

 

העתק תעודת ביטוח חובה – הנפקת העתק תעודה ומשלוח בדואר + בפקס / מייל

40 ש”ח

אישור העדר תביעות – תחזית גביה , אישור מס , העתק פוליסה

60 ש”ח

תביעה כנגד צד ג’:  עריכת תיק בלבד (ריכוז המסמכים ומסירתם ללקוח לטיפולו(

150  ש”ח

תביעת צד ג’: טיפול מלא מול חב’ ביטוח של צד ג’ , מעקב וניהול יומן תביעה 

585  ש”ח

תביעה כנגד צד ג’: טיפול מלא מול חב’ ליסינג של צד ג’ , מעקב וניהול יומן תביעה 

700  ש”ח

ביטוחי חיים, פנסייה, סיעוד ובריאות

 

אישורי מס / אישור תשלומים / העתק פוליסה– לכל קופה בנפרד

80 ש”ח

אישורים לצורך הצהרת הון – לכל קופה בנפרד

300 ש”ח

קבלת פוליסה לטיפול פוליסות פרט בלבד– מינוי סוכן – לכל פוליסה

300  ש”ח

קבלת פוליסה לטיפול  פוליסות מנהלים ופנסיה – מינוי סוכן – לכל עובד / למבוטח.

600  ש”ח

שידרוגים ושינויים – פוליסות פרט ובריאות – הכוונה, הדרכה, הנפקה ומשלוח

400  ש”ח

פדיון פוליסהפרט ותג’ לעצמאים לרבות מסולקת ומוקפאת

350  ש”ח

הלוואה מפוליסה – פרט, תג’ לעצמאים ומנהלים 

400  ש”ח

מנהלים ופנסיההליך עזיבה מלא כולל מעקב, פדיון, סילוק, ריסק זמני 

600  ש”ח

הפקת מסמך הנמקה  ומסמך גילוי נאות  כנדרש מתקנות הפיקוח 

 

ביטוח מנהלים / תגמולים לעצמאי – עריכת דו”ח גילוי נאות + מסמך הנמקה 

ללא חיוב

ניתוח תיק – ביטוח פנסיוני קיים, קרנות פנסיה – לרבות הפקת דו”ח והמלצות

1,500  ש”ח

מסלקה פנסיונית – הוצאת נתונים והכנה לקראת פגישה 

350 ש”ח

שירותים מיוחדים – חוות דעת – הרצאות

 

בדיקה וניתוח תיק קיים – כולל דו”ח בכתב – פרט בלבד לא כולל מנהלים ופנסיה

1,200 ש”ח

בדיקה וניתוח תיק קיים – כולל דו”ח בכתב – מנהלים ופנסיה – כולל פרט

1,500 ש”חטיפול בתביעות ביטוח כנגד פוליסה שלא נרכשה דרכנו 

 

בעבור פתיחת תיק – התביעה ואיסוף החומר

1,200 ש”ח

בעבור הטיפול בתביעה – משא ומתן עם הנתבעים / חב’ הביטוח – לא טיפול משפטי

 

עבור יעוץ ללקוח, איסוף מסמכים, יעוץ לעורכי דין ועריכת ניירת להגשת תביעה

2,400 ש”ח

ובנוסף ייגבה תשלום נוסף מהסכום ששולם בפועל ללקוח

12%