חיפוש
פתרונות לעסקים

טופס 161 – סיום יחסי עובד-מעביד

כאשר עובד עוזב את מקום עבודתו יש מספר תהליכים פרוצדורליים לבצע. אחד מהם הוא מילוי טופס 161 לסגירת חשבון מול המעביד בכל הקשור לפיצויים ותוכניות פנסיה

לתשומת לב! עקב המלחמה רשות המיסים הודיעה על דחיית התחולה של טופס 161 החדש.
עד 01.01.2024 ניתן לדווח על פרישת עובדים באמצעות הטופס הישן.

טופס 161 מסדיר את הפסקת יחסי עובד-מעביד, ויש למלא אותו כאשר עובד פורש מן העבודה. הטופס כולל מידע לסגירת חשבון מול העובד, וכמו כן בקשות של העובד לפטורים שונים.

לאחר מילוי הטופס יש להעבירו לפקיד השומה. האחריות היא על המעסיק.

הטופס כולל שורה של פרטים אודות העובד:

  • פרטים אישיים – שם, כתובת וכד’
  • תקופת העבודה אצל המעסיק
  • סיבת הפסקת העבודה (ניתוק קשרי עובד-מעביד)
  • השכר הקובע לחישוב פיצויי הפיטורין
  • פירוט של כספי פיצויי פיטורים ומענקי פרישה
  • יתרות בתוכניות פנסיה של העובד – קופות גמל, פוליסות ביטוח מנהלים וקרנות פנסיה
  • סך הקצבה לה זכאי העובד
  • חלוקה של סכומים פטורים ממס וחייבים במס
  • פירוט ניכויי מס מכספי הפיצויים

מידע נוסף

אתר הממשלה: הורדת טופס 161

אתר הממשלה: אודות טופס 161 החדש