חיפוש

מהי קצבת זקנה ומהי קצבת פנסיה?

נושא הגדלת קצבאות הזקנה של ביטוח לאומי נמצא בכותרות. בימים אלה גם מתבצע עדכון רבעוני של קצבאות הפנסיה. כל חוסך צריך לדעת

בתקופה האחרונה מתקיים באתרים הכלכליים וברשתות החברתיות שיח ערני, ואפילו סוער, בנושא של קצבאות הזקנה. הלחצים האינפלציוניים שמשפיעים על יוקר המחיה מגבירים את עוצמת השיח.

בפועל צריך להתייחס לשני סוגי קצבאות זקנה.

קצבת זקנה של ביטוח לאומי

אזרחי ישראל זכאים לקצבת זקנה, שנקראת היום ‘קצבת אזרח ותיק’. את הקצבה מקבלים החל בגיל 70, אם כי בתנאים מסוימים ניתן לקבל אותה מגיל הפרישה הרשמי (62 לנשים, 67 לגברים).

הקצבאות מורכבות מקצבה בסיסית ומתוספות שונות בהתאם לזכאויות שונות.

גובה הקצבאות של ביטוח לאומי נקבע ע”י הרשויות והן מתעדכנות אחת לשנה בחודש ינואר בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן. כאשר יש מדד שלילי אין עדכון של הקצבאות.

נכון ל-2023 מדינת ישראל משלמת קצבאות זקנה לכ-1 מיליון אזרחים, כאשר כ-20% מהם מקבלים גם השלמת הכנסה.

בימים אלו, כאמור, מתקיים דיון ציבורי בנוגע לגובה קצבאות הבסיס וההטבות השונות של ביטוח לאומי.

מידע מפורט על קצבאות הזקנה של ביטוח לאומי באתר ‘כל זכות’

ויקיפדיה: קצבאות אזרח ותיק

קצבת זקנה של תוכניות הפנסיה (קצבת פנסיה)

קצבת זקנה של תוכנית פנסיה משולמת לעמית (חוסך) החל ממועד הפרישה מן העבודה. גובה הקצבה נקבע עפ”י סכום החיסכון שנצבר ולפי תנאי התוכנית הפרטית שלכם.

קצבת הזקנה של תוכנית הפנסיה – קצבת הפנסיה – זו הקצבה שבשבילה אתם מחוייבים עפ”י חוק לחסוך בתוכנית פנסיה.

קצבאות הפנסיה בקרנות הפנסיה מתעדכנות לאורך השנה – בדרך כלל פעם ברבעון – עפ”י 3 פרמטרים: איזון אקטוארי, תשואה ואינפלציה. בתוכניות פנסיה מסוג ביטוח מנהלים העדכון הוא חודשי בהתאם לתנאי התוכנית.

מידע על קצבאות הפנסיה באתר ‘כל זכות’

מה חשוב לדעת על קצבאות הפנסיה

קצבאות הפנסיה, יחד עם קצבאות הזקנה, הן מקור הכנסה של אנשים שפרשו ממעגל העבודה בהגיעם לגיל הקבוע בחוק. למי שאין לו מקורות אחרים – כגון שכר דירה או משרה חלקית או חסכונות אחרים לטווח ארוך – שתי הקצבאות האלה הן המקור היחיד לקיום לאחר גיל הפרישה.

ניתן למקסם את קצבאות הפנסיה במספר דרכים:

  • ניהול כספי החיסכון ובחירת מסלולי השקעה בהתאם להתפתחויות הכלכליות. פעילות זאת היא רציפה לאורך כל חיי החיסכון הפנסיוני (ממשכורת ראשונה ועד הפרישה).
  • ביצוע תהליך של תכנון פנסיוני בשלב מוקדם ככל האפשר של הקריירה, על מנת למפות את הצרכים העתידיים ואת הפתרונות המיטביים.
  • ביצוע תהליך של תכנון פרישה מספר שנים לפני גיל הפרישה. מומלץ סמוך לאחר יום הולדת 50.
  • התנהלות כלכלית נכונה ומחושבת בגיל הפרישה.

מובן כי הגדלת הכנסות לאורך תקופת החיסכון מאפשרת להגדיל את ההפקדות לחיסכון פנסיוני עד התקשרה המירבית, ולרפד את המקורות לגיל פרישה באמצעות תוכניות כגון קרנות השתלמות, תוכניות חיסכון לכל מטרה ועוד.