חיפוש

ביטוח רכב – לא לאחר בדיווח על תאונה ונזק

מקרה של תאונה ונזק לרכב המבוטח צריך להיות מדווח מיידית לחברת הביטוח. דיווח מאוחר עלול לגרום לדחיית התביעה שלכם, לפי סעיף 22 לחוק חוזה הביטוח

לאחרונה הוציאו חברות הביטוח תזכורת לסוכנים ולמבוטחים בנושא דיווח על אירוע ביטוחי במועד. חברות הביטוח מזכירות ללקוחות ביטוח רכב כי חלק מחוזה הביטוח (הפוליסה) הוא דיווח מיידי על אירוע. עניין זה מעוגן בחוק חוזה הביטוח סעיף 22.

חוק חוזה הביטוח, סעיף 22

המשמעות היא כי דיווח מאוחר יכול לספק לחברת הביטוח עילה להמנע מתשלום פיצויי הביטוח ולדחיית תביעת הביטוח. למען הסר ספק: המונח ‘דיווח מיידי’ פירושו בפועל ‘תוך זמן סביר’.

הסיבה לתזכורת של חברות הביטוח היא התרחבות של תופעת הדיווח המאוחר, בכלל זה דיווח לאחר ביצוע תיקון של הנזק.

כללים להתנהלות בעת אירוע ביטוחי

  • לתעד את הנזק באמצעות המצלמה בטלפון
  • לתעד את מקום האירוע
  • במידה ומעורבים באירוע גורמים נוספים, יש לרשום את פרטי המעורבים: שמות, כתובות, מספרי טלפון, מספרי תעודת זהות, מספרי רישוי ופרטי הביטוח.
  • אם יש צורך – לזמין שירותי גרירה
  • לעדכן אותנו בהקדם (תוך זמן סביר).

הדיווח מאפשר לנו לעדכן את חברת הביטוח ולחברת הביטוח להניע תהליך תביעה (ללא דיווח לא ניתן לפתוח תביעה).

איך לפעול במקרה של תאונת דרכים?

  • במקרה של תאונה עם נפגעים אין להזיז את הפצועים כי זה עלול לסכן אותם, יש להזעיק את כוחות ההצלה. אין להזיז את כלי הרכב.
  • במקרה של תאונה ללא נפגעים אין חובה להזעיק את המשטרה (רק במקרה של סירוב למתן פרטים).
  • יציאה מהרכב רק עם אפוד זוהר ולאר שווידאתם כי היציאה בטוחה. להזציב משולשים זוהרים בשני הכיוונים ולהפעיל אורות מהבהבים.