חיפוש

אישור קיום ביטוח – שירות לקבלנים וליזמים

היום קשה לגשת למכרזים ולקבל פרויקטים ללא מסמך אישור קיום ביטוח. מדובר בנושא מורכב. איך עושים זאת נכון?

בכל פרויקט בנייה יש, כידוע, את ענייני הביטוח הבלתי נמנעים. מדובר בפוליסות מורכבות עם סל של כיסויים למגוון של סיכונים להם חשופים הקבלנים והיזמים לאורך הפרויקט וגם בתקופה שלאחר סיומו. לכל פרויקט נדרש תמהיל שונה של כיסויים מתוך ארגז הפתרונות לקבלנים.

אתגר ביטוחי נוסף שניצב בפני קבלנים ויזמים הוא הנושא של ‘אישור קיום ביטוח’, שבלעדיו יש קושי לזכות במכרזים ולקבל פרויקטים רציניים.

מהו אישור קיום ביטוח?

אישור קיום ביטוח הוא מסמך המונפק ע”י חברות הביטוח למבוטחיהן (קבלנים, יזמים וכד’) כדי שיוכלו להציגו ללקוחותיהם – מזמיני העבודה המשלמים עבור הפרויקט.
המסמך מהווה אסמכתא מחייבת כי לקבלן המבוטח יש את הכיסויים השונים הנדרשים ע”י מזמין העבודה לצורך השתתפות במכרז וקבלת העבודה, וכי הוא עומד בכל תנאי הביטוח לפרויקט.

מסמך אישור קיום ביטוח עשוי לכלול התייחסות לכיסויים בתחומי הביטוח הבאים:

  • ביטוח אחריות מעבידים
  • ביטוח הנדסי
  • ביטוח צד שלישי
  • ביטוח אחריות מקצועית
  • ביטוח אחריות המוצר
  • ביטוח אובדן רכוש
  • ביטוח מטענים בהובלה
  • ועוד

אישור קיום ביטוח – איך זה עובד?

התהליך של הנפקת מסמך אישור קיום ביטוח ע”י חברת הביטוח הוא מורכב, ודורש מחברת הביטוח בדיקה יסודית של הכיסויים הרשומים לטובת המבוטח, בהתאמה לתנאי החוזה המיועד. במילים אחרות, חברת הביטוח בודקת את הסיכונים להם היא חשופה עפ”י הכיסויים והדרישות.

בשל המורכבות, החשיבות לזכייה, ומשך הזמן הנדרש להכנת המסמך, מומלץ לטפל בנושא כבר בשלבים ראשונים של הכנת ההצעה לפרויקט או המענה למכרז. ניתן להגיש מסמך עקרוני אשר ימומש אם וכאשר תהיה זכייה והפרויקט יהפוך למוחשי.

את מסמך אישור קיום ביטוח יש להכין עפ”י הנחיות המפקח על הביטוח ושוק ההון, כפי נוסחו בחוזר מיוחד שהסדיר את התחום בשנת 2019.

ליווי מקצועי ללקוחותינו

הניסיון המיוחד שלנו בפתרונות ביטוח לענף הנדל”ן עומד לרשות לקוחותינו הנדרשים לספק מסמכי אישור קיום ביטוח. אנו מספקים את הייעוץ המקצועי, הליווי לאורך כל הדרך, והיישום מול חברות הביטוח.
טיפול מקצועי מדויק בפרטי האישור לקיום ביטוח מאפשר לגשת למכרזים ולהצעות בראש שקט, וחוסך המון בעיות לאחר הזכייה, כאשר נדרך לממש את האישור לפרטי הפרטים.

אנחנו לשירותכם.

ביטוח קבלנים בהתאמה אישית
הניסיון עושה את ההבדל

צרו קשר לתיאום שיחה עם המומחים שלנו