חיפוש

ביטוח קבלנים לעבודות קבלניות

תפור את ביטוח קבלנים לפרוייקט הספציפי שלך

פוליסת כל הסיכונים, ביטוח קבלנים של הסוכנות נועדה להגן על רכושם ומחויבויותיהם של קבלנים. הפוליסה מכסה את כל הקשור לעבודות פרויקט הקבלנות, והיא גם ניתנת להרחבה עבור כיסוי נזקים תוצאתיים. יש הדגיש כי ביטוח קבלנים נמנה על פוליסות הביטוח המורכבות ביותר, ולנו בסוכנות הביטוח ערן בר  יש את הידע, הניסיון והכלים הנחוצים על מנת לספק ללקוחותינו את החבילה הטובה והמתאימה ביותר. פוליסת ביטוח קבלנים נכללת אצלנו בקבוצת ביטוח סיכונים מיוחדים . ניסיוננו העשיר מאפשר לנו להתאים חבילת ביטוח לכל סוגי עבודות הקבלנות עבור קבלנים ויזמים, לרבות בונה פרטי, ולחברות בנייה .

סוגי ביטוחי קבלנים

פוליסת ביטוח קבלנים ניתן לרכוש עבור כל פרויקט בנפרד, או ככיסוי כולל לכל עבודות הקבלן במסגרת פוליסת ביטוח הצהרתית. הפוליסות נחלקות לשני סוגים עיקריים, הדומים במרבית מרכיביהם:

 • פוליסת ביטוח עבור עבודות קבלניות – מכסה פרויקטים ועבודות בנייה ותשתיות, לרבות בניית בתים, גשרים וכבישים.
 • פוליסת ביטוח עבור עבודות בהקמה – מכסה הקמת ציוד כולל תעשייתי, כגון הקמתם של פסי ייצור למפעלים. הפוליסה כוללת גם ביטוח שבר מכאני למכונות וציוד, וכיסוי עבור תקלות וקלקולים חשמליים.

חבילות ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח עבודות קבלניות הוא  המיועד ליזמים, קבלנים ולקבלני משנה ומעניק הגנה מפני סיכונים שונים האופייניים במהלך ביצוע עבודות בניה והקמה לרבות עבודות שיפוץ והתקנה של מערכות שונות במהלך הבנייה ולאחר סיומה.בביטוח העבודות הקבלניות חובה עלינו לבטח את שווי העבודות לרבות עלות החומרים וזמן העבודה וההוצאות הנלוות.

מרכיביה העיקריים של פוליסת ביטוח קבלנים יכללו:

 נזק עצמי – נזק אשר יכול להתרחש במהלך העבודה לרכוש כמו ציוד מקצועי, מבנים או תחומים של הנדסה אזרחית. פוליסת ביטוח קבלנים  מכסה הוצאות הקשורות בתיקון הנזק ובהשבת מצב הפרויקט לקדמותו.

בסעיף זה יש להתייחס בכובד ראש לחריגים שהפוליסה אינה מכסה ולבדוק את נחיצותם הביטוחית בפרויקט המדובר. לדוגמא: פריצות וגניבות, טעויות תכנון, נזקי טבע ורעידת אדמה, כיסוי עבור מבני עזר זמניים וכיסוי הוצאות פינוי הריסות. הרחבות הפוליסה על בסיס נזק ראשון או על בסיס סכומים מוסמכים לאירועים שנגרמו לפרויקט כתוצאה מתכנון לקוי ישיר או עקיף, עבודה בשעות בלתי שגרתיות ועוד.

נזק לצד שלישי (צד ג’) – נזק אשר יכול להתרחש באופן פתאומי כתוצאה ישירה של ביצוע הפרויקט לכל אדם שאינו חלק מעבודות הפרויקט. הנזק מתייחס למחלות, לפגיעות גופניות, למוות או לנזק לרכושו של האדם. במקרים אלו יפצה ביטוח קבלנים את האדם שנפגע בשל ביצוע עבודות במסגרת הפרויקט.

 • קיימת אפשרות הרחבה לחבות משולבת או צולבת, הרחבה עבור נזקים תוצאתיים, נזקים לכבלים תת קרקעים, חבות בגין נזקי רכוש כתוצאה משימוש כלי רכב, חבות בגין נזקי גוף כתוצאה משימוש בציוד מכני הנדסי, ביטול חרגי תביעות ביטוח שיבוב ביטוח לאומי ועוד.

נזק לעובדים (חבות מעבידים) – נזק אשר יכול להתרחש במהלך העבודה או כתוצאה ממנה לגופם של העובדים, ובתוך כך פציעות מחלות ומוות. ההתייחסות צריכה להיות לעובד בפרויקט באשר הוא, ללא קשר לקשרי העסקתו, כלומר האם הוא האדריכל הממונה על תכנון הפרויקט או שהוא מפעיל טכני אשר מועסק אצל קבלן משנה.

כאמור, קיימות הרחבות נוספות לפוליסת ביטוח קבלנים. שכדאי לשקול להוסיפם להלן כמה דוגמאות:

 • ביטוח רכושמפני פריצות וגניבות
 • ביטוח רעידות אדמה,ונזקי טבע .
 • ביטוח נזקי מים.
 • ביטוח פינוי הריסות ופסולת והעברת ציוד.
 • ביטוח המכסה הוצאות נלוות בשל תכנון /עבודה / חומרים לקויים .
 • ביטוח לרכוש סמוך עליו עובדים.
 • ביטוח אחריות מקצועית.
 • ביטוח אחריות המוצר.
 • פרעות ושביתות.
 • שכר אדריכלים .
 • רעד/ החלשה / הסרת תמיכה

ביטוח עבודות קבלניות הינו ביטוח נרחב ומורכב הכולל בתוכו תת ביטוחים למקרים שונים.

כל קבלן המבצע עבודה קבלנית או אפילו שיפוץ או תיקון קטן צריך להגן על עצמו מפני כל צרה שלא תבוא. הוא צריך לדאוג לעובדיו ולשלמות גופם, לציוד ולחומרי העבודה, לצד ג’, לפריצות או גניבות, ברשותנו מפרט הרחבות שנכתב על ידי טובי יועצי הביטוח בתחום העבודות הקבלניות המותאם עפ”י סוג העבודה ותנאי השטח.

קיימים תחומים רבים אשר יכולים להיכלל בפוליסת ביטוח קבלנים, בהתאם לסוג העבודה והתנאים האובייקטיביים. בהמשך אפרט את המרכיבים העיקריים הכלולים בפוליסת ביטוח קבלנים תוך התייחסות לאפשרויות להרחבת הפוליסה.

 הנקודות העיקריות שחשוב לשים דגש עליהם בעת רכישת פוליסה לביטוח קבלנים:

ביטוח קבלנים הינו מוגדר, תחום בזמן ותקף כל עוד מתבצעת העבודה. הפוליסה צריכה להתייחס לכל משך הזמן: מרגע תחילת העבודה בפועל ועד מסירת הפרויקט המוגמר למזמין, כולל הקצאת זמן סביר בסוף העבודה לשם תיקונים. הפוליסה כוללת לרוב תקופת תחזוקה מורחבת של 12 עד 24 חודשים , לאחר גמר העבודה עבור כניסה לאתר שכבר נמסר לצורך תיקונים ותחזוקה.

נושא חשוב נוסף הוא מי בעל הפוליסה. מומלץ שבעל הפוליסה יהיה היזם של הפרויקט ולא קבלן זה או אחר, מכיוון שקבלנים יכולים להתחלף במהלך הפרויקט, דבר העלול להשאיר את היזם של הפרויקט ללא כיסוי ביטוחי .

בנוסף חשוב שהפוליסה תציין במפורש כי בשל ריבוי המבוטחים מתקיימת אחריות צולבת כלפי תביעות מצד שלישי. ולבסוף חשוב לבדוק אם הפוליסה עצמה מכסה רק את הקבלן עצמו, רכושו ועובדיו או מכסה גם קבלני משנה העובדים תחתיו בפרויקט ברמות השונות של האחריות. 

במקרה של פוליסת עבודות קבלניות  קיימת הערכה לא מדויקת של עלות הפרויקט הכוללת. מכיוון שמדובר בהערכה בלבד חשוב לדאוג לעדכון הפוליסה במקרה של שינוי משמעותי של העלויות.

.קבלן, יזם, בונה פרטי או אחראי פרויקט אשר לוקח תחת אחריותו ביצוע עבודה צריך לדעת כי האחריות לכל המתרחש במסגרת הפרויקט ובהשפעתו תלויה על כתפיו ולכן חשוב שפוליסת ביטוח קבלנים תגן עליו ועל התמודדותו עם כל מקרה ביטוחי שיתרחש בזמן הפרויקט ובהשפעתו. כאמור, חשוב לזכור להתאים את הפוליסה וכיסוייה לפרויקט ולמאפייניו המיוחדים, ולא להתפשר על הפוליסה הסטנדרטית. לא כל מי שיודע להוציא פוליסה קבלנית, יודע ומבין בתחום!   לכן חושב לעבוד עם מי שמבין וחושב אחרת! 

ביטוח קבלנים בהתאמה אישית
הניסיון עושה את ההבדל

צרו קשר לתיאום שיחה עם המומחים שלנו