חיפוש

אפשרויות מימון נוחות בתוכניות הפנסיה

בימים של אי-ודאות כלכלית, כדאי להכיר את אפשרויות המימון שעומדות לרשותכם במסגרת תוכניות הפנסיה

ככלל, כספים הצבורים בחיסכון פנסיוני מיועדים לקצבה החודשית לאחר הפרישה לפנסיה. כלומר, היום, בניגוד לשנים עברו, כבר לא ניתן למשוך סכומי כסף חד-פעמיים מתוכניות פנסיה נזילות.
חקיקה זאת, הנותנת עדיפות לקצבאות חודשיות על-פני משיכות הוניות, נועדה למנוע אובדן אמצעי הקיום ככל שתוחלת החיים עולה וזמן הפנסיה ארוך יותר.
עבור מרבית האנשים, הקצבה החודשית מכספי החיסכון הפנסיוני שנצברו לאורך שנות העבודה והקריירה, יחד עם קצבת הביטוח הלאומי, הם אמצעי הקיום היחיד.

משיכות הוניות – מתי אפשר?

לכל כלל יש יוצאים מן הכלל, וקיימות אפשרויות למשיכות הוניות. בימים אלו של אי-ודאות כלכלית, כדאי להכיר את האפשרויות העומדות לרשותכם למשיכת כספים מחיסכון פנסיוני נזיל – קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים.

אפשרויות המשיכה של סכומים חד-פעמיים מתחלקים לשני סוגים עיקריים. בשניהם החוסך נהנה מהטבת מס (פטור בפועל):

  • משיכה מתוכניות “קטנות” בהן נצברו סכומים נמוכים עד 8,000 ש”ח. אופציה זו נועדה בעיקר כדי לאפשר האחדה של מספר תוכניות קטנות לתוכנית גדולה, ולחסוך התעסקות עם מספר תוכניות. מידע מפורט באתר ‘כל זכות
  • משיכה מטעמי קושי כלכלי (לבעלי הכנסה נמוכה). מידע מפורט באתר הממשלה

בכל אחת מן האפשרויות קיימים סייגים והתניות לגבי הזכאות למשיכה, גובה המשיכה המקסימלית, התהליך הבירוקרטי הדרוש וכד’ – מי יכול למשוך, מתי ואיך.
אנחנו כאן לשירותכם לייעוץ וליווי משיכות מתוכניות חיסכון.

בנוסף, באפשרותנו לבצע עבורכם שירות של איתור תוכניות אבודות ומיפוי תוכניות פנסיה בראייה כוללת, באמצעות מערכת ‘הר הכסף’ של משרד האוצר.

הלוואות כנגד חיסכון

אם עדיין לא יצאתם לפנסיה, ותוכניות הפנסיה שלכם אינן נזילות, יש באפשרותכם לקבל הלוואות לכל מטרה בתנאים נוחים וללא ערבים כנגד כספי החיסכון. מדובר בנתיב מימון מהיר ונוח.
לבירור זכותכם להלוואה, פנו אלינו.