חיפוש

הוצאות הריפוי שלכם מכוסות. אבל יש גם הוצאות אחרות

גילוי של מחלה קשה כרוך בדרך כלל בהוצאות רבות שאינן כרוכות ישירות בתהליכי הריפוי והשיקום. מי מכסה את ההוצאות האלו? הכירו את הפתרונות

היום, כאשר מדע הרפואה מספק יותר ויותר פתרונות למחלות ובעיות רפואיות שבעבר היו חשוכות מרפא, החשיבות והאפקטיביות של ביטוח בריאות עולה. הסיכוי לריפוי הופך את פוליסת ביטוח הבריאות שלכם להשקעה משתלמת מאוד ברגע האמת. ואכן, הביקוש לביטוחי בריאות גואה באופן דרמטי בכל העולם וגם בישראל.

אם חס וחלילה לקיתם במחלה קשה, היום יש יותר סיכוי שתצליחו לצאת מזה, בזכות החידושים הרפואיים. ביטוח הבריאות שלכם מכסה את ההוצאות הכרוכות בטיפול, בריפוי ובשיקום.
אבל, גילוי מחלה קשה כרוך, בדרך כלל, גם בהוצאות נוספות שאינן קשורות ישירות לתהליכי הריפוי.

לדוגמא, במקרים רבים הטיפול במחלה גורם לאי כשירות נהיגה, וההוצאות להסעה – כגון מוניות – גדלות. לעתים יש להכשיר את הבית לתנועה של החולה, הנמצא בכסא גלגלים למשך תקופה. במקרים רבים נדרש לשכור גורם מסייע לחולה, שיהיה צמוד אליו בתקופת הריפוי, בה מטבע הדברים הוא חלש יותר וזקוק לעזרה מתמדת.

אלו הן רק שתי דוגמאות מיני רבות, להוצאות כבדות שעלולות ליפול על מי שלקה במחלה קשה ונמצא בתהליכי ריפוי או שיקום ממושכים.
מי מכסה את ההוצאות הללו? כיצד ניתן לממן את ההוצאות האלו בלי להיכנס למשבר פיננסי קשה?

בתחום ביטוח הבריאות יש שתי פוליסות שמיועדות בדיוק לכך – ביטוח לגילוי מחלות קשות וביטוח לגילוי סרטן.
שתי הפוליסות האלה מעניקות פיצוי כספי, בסכום הנקוב בפוליסה, המיועד לכל מטרה. אפשר להשתמש בכסף לפי שיקול דעת חופשי לגמרי.
כאמור, המטרה הבסיסית של פוליסות ביטוח לגילוי מחלות קשות ולגילוי סרטן, היא לספק מקור כספי למימון הגידול בהוצאות הנלוות, ולעתים גם לקיטון בהכנסות, הנובע מן ההתמסרות לטיפול על חשבון הפרנסה. אבל, ייעוד הכסף הוא לשיקול בלעדי של המבוטח ומשפחתו, בהתאם לצרכיהם ולמצב.
אם למשל המבוטח ומשפחתו מגיעים למקנה שהדבר הכי טוב לעשות עם הכסף, הוא לצאת לחופשה בחו”ל, שתעניק לחולה תעצומות נפש בחיק משפחתו, זה אפשרי. אין צורך לספק הסברים – הכל פתוח.

אם יש לכם ביטוח בריאות, על אחת כמה וכמה אם עדיין אין לכם – זה הזמן לקבל ייעוץ מקיף בכל הקשור לביטוח בריאות, בכלל זה לפוליסות הפיצוי, המשלימות את מערך ההגנה הבריאותי שלכם.