חיפוש
פתרונות לעסקים

למה יש יותר תביעות אחריות מקצועית נגד דירקטורים?

התפתחויות גלובליות מגדילות את רמת הסיכון של תביעות אחריות אישית כנגד דירקטורים ונושאי משרה

מי שעוקב אחרי החדשות בעולם התאגידי ודאי שם לב לעלייה ברמת החשיפה של דירקטורים ומנהלים בכירים לתביעות אישיות. למעשה מדובר באחד הנושאים “החמים” ביותר, בעיקר בענפי ההשקעות והפיננסים, טכנולוגיה, פארמה. כתוצאה מכך יש צמיחה דרמטית בביקוש לייעוץ ולפתרונות ביטוח אחריות דירקטורים

מה מניע את המגמה של עלייה בסיכון של דירקטורים לתביעה בגין אחריות מקצועית?

 • התפתחויות רגולטוריות המטילות על דירקטורים יותר מחויבויות. לדוגמא, חובת נוכחות בישיבות דירקטוריון, שקיפות מלאה ועוד.
 • שיטות חדשניות לבקרה תאגידית ולתיעוד שנולדו, בין השאר, כתוצאה מהדרישות הרגולטוריות החדשות.
 • צמיחה עצומה בפעילות הפיננסית, הגלובליזציה של ענפי הבנקאות וההשקעות, וההצטרפות של שכבות חדשות של משקיעים בינוניים וקטנים.
 • התנופה בענפי החדשנות – הייטק, פארמה וכד’ – שבנויים על לקיחת סיכונים עסקיים ושיווקיים ע”י מקבלי החלטות.
 • המודעות הגוברת לאפשרות להגיש תביעות אישיות כנגד דירקטורים בגין אחריות מקצועית.
 • עלייה בסיכוני סייבר שמאיימים על חברות גדולות וקטנות. אירועי סייבר נחשבים כיום לאחד הסיכונים המשמעותיים ביותר על דירקטורים בחברות מכל הענפים.

התביעות הנפוצות כנגד דירקטורים ונושאי משרה

דירקטורים ונושאי משרה חשופים לתביעות מצד גורמים שונים אשר ניזוקו לכאורה כתוצאה מהחלטות להן היו הדירקטורים ומנהלים שותפים:

 • משקיעים
 • לקוחות
 • ספקים
 • עובדים
 • רשויות

אילו הגנות דרושות לדירקטורים?

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה (D&O) הוא לחלוטין לא ביטוח סטנדרטי, וכל דירקטור או מנהל זקוק למעשה לכיסוי מותאם אישית, בהתאם לענף בו הוא פועל, גודל החברה, תקנון החברה, חוקי המדינה, תחומי האחריות הספציפיים ועוד שורה של גורמים משתנים נוספים.

באופן כללי ניתן לחלק את הסיכונים ואת ההגנות המתחייבות לשני סוגים עיקריים:

 • מימון להגנה משפטית
 • פיצוי לנזקים כלכליים שאינם מכוסים ע”י החברה

ייעוץ מקצועי לחברות וייעוץ אישי

החטיבה העסקית בסוכנות ערן בר מתמחה בפתרונות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מותאמים אישית. צוות החטיבה מלווה חברות מכל ענפי המשק, הפועלות בשווקים מקומיים ובינלאומיים, ומעניקה ייעוץ מקצועי אישי למנכ”לים, דירקטורים, ולמנהלים בכירים ליישום ביטוחי דירקטורים בראייה של צרכי הארגון והסיכונים האישיים של המבוטחים.