חיפוש

קרן השתלמות – גם וגם וגם

חיסכון בקרן השתלמות מאפשר ליהנות מכל העולמות ומהווה נדבך יסוד בתכנון פיננסי אישי ומשפחתי

קרן השתלמות היא אפיק חיסכון מיוחד במינו. החוסכים בקרנות השתלמות נהנים גם מיתרונות של תוכנית חיסכון לכל מטרה, וגם מיתרונות של תוכנית חיסכון פנסיוני. כל העולמות במסגרת אחת.

קרן השתלמות – יתרונות של חיסכון לכל מטרה

  • ייעוד הכספים שנחסכו בקרן השתלמות הינו לשיקול דעתו הבלעדי של החוסך
  • ניתן לבחור בין מסלולי השקעה שונים ולעבור בין מסלולים
  • נזילות מלאה של כספי החיסכון והרווחים בתום 6 שנות חיסכון (בתנאים מסוימים ניתן לממש פדיון מוקדם)
  • אפשרות למשיכה הונית – כל הסכום בבת אחת

קרן השתלמות – יתרונות של חיסכון פנסיוני

  • הטבות מס לחוסכים – שכירים ועצמאים
  • לשכירים – אפשרות להשתתפות המעסיק בחיסכון, עד 7.5% מהשכר.
  • משיכה בתום 6 שנים פטורה ממס
  • העברת כספים בין קרנות ללא אובדן ותק
  • אפשרות להלוואה כנגד חיסכון בתנאים נוחים

הטבות מס לשכיר ולעצמאי (וגם למעסיק)

שכיר עצמאי מעסיק
הפקדות החוסך עד 2.5% מהשכר עד 7.0% מהשכר
הפקדות המעסיק עד 7.5% מהשכר ללא
הטבת מס פטור ממס על ההפקדות פטור ממס על ההפקדות זיכוי מס על ההפקדות

ניתן להפקיד בקרן השתלמות גם מעבר לתקרת ההפקדה המזכה בהטבת מס. הפקדות עודפות אינן פטורות ממס.

קרן השתלמות במפת החיסכון האישי והמשפחתי

מכלול היתרונות הופך את קרן ההשתלמות לאפיק חיסכון מועדף, הן לצרכי מימון של תוכניות כגון שיפוץ מטבח, החלפת רכב וכד’, והן לעיבוי החיסכון הפנסיוני לגיל הפרישה. לכל אחד יכולות להיות מספר קרנות השתלמות למטרות שונות.

במילים אחרות: קרן השתלמות היא נדבך יסוד בכל תכנון פיננסי לטווח בינוני וארוך.