חיפוש

תוכניות פנסיה של עובדים – הפקדות באחריות המעסיק

במדינת ישראל לעובדים שכירים יש יתרון משמעותי – הם לא צריכים לטפל בהפקדות לתוכניות הפנסיה שלהם בעצמם, שכן משימה זאת מוטלת עפ”י חוק על המעסיק

כל מעסיק מחויב לבצע בכל חודש את ההפקדות עבור כל עובדיו, במועד מסוים, עפ”י קריטריונים ברורים ובמסגרת תפעולית מוגדרת (ממשק מעסיקים). בנוסף לחובת ההפקדה חלה על המעסיק חובת הדיווח למנהלי תוכניות הפנסיה של העובדים. אי עמידה במחויבויות אלה עלולה לגרור קנסות כבדים וכרוכה בסיכונים משפטיים חמורים.

ריכזנו עבורכם את הנקודות העיקריות בנושא הפקדות מעסיק לתוכניות הפנסיה של העובדים.
אנו ממליצים להתייעץ גם עם רואה החשבון של העסק בכל הקשור לצד התפעולי והחשבונאי.

מידע כללי למעסיק

  • חובת ההפקדה חלה לכל העובדים ותקפה לכל סוגי תוכניות הפנסיה – קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל.
  • חובת ההפקדה בתוקף מתום 6 חודשי עבודה של העובד, אך כוללת גם את הזמן שעבר מיום קליטתו (הפקדה רטרואקטיבית)
  • כל עובד רשאי לבחור את תוכנית הפנסיה לפי שיקולו הבלעדי, בכלל זה לעבור בין תוכניות פנסיה לפי בחירתו. בדיוק בגלל זה פותח ממשק המעסיקים, שמאפשר העברה לכל תוכניות הפנסיה באופן אחיד.
  • בקליטת עובד חדש שאין לו עדיין תוכנית פנסיה (בדרך כלל עובד צעיר ללא היסטוריה תעסוקתית) חלה על המעסיק החובה לדאוג לקיומה של תוכנית פנסיה עבור העובד, וזאת בתוך 6 חודשים מיום קליטתו לעבודה.
    העובד יכול לבחור את התוכנית אך במידה ולא עשה זאת, יש למעסיק אפשרות לבחור עבורו את אחת מקרנות הפנסיה ברירת מחדל.
  • לעובד חדש עם היסטוריה תעסוקתית יהיה ברוב גדול של המקרים הסדר פנסיוני פעיל. יש שתי אפשרויות: הסדר פעיל שבוצעו בו הפקדות ב-6 החודשים האחרונים, או הסדר פעיל בסטטוס ‘ריסק זמני’ (מאפשר שמירה על רצף ביטוחי בין עבודות).
  • תמהיל התוכנית – חיסכון, אובדן כושר עבודה – הוא לשיקולו של העובד. בקרנות פנסיה קיים רכיב אובדן כושר עבודה מובנה, בביטוח מנהלים יש לרכוש אותו בנפרד, בקופת גמל אין אפשרות לכיסוי אובדן כושר עבודה.

שיעורי הפקדות לתוכניות הפנסיה של העובדים

ההפקדות הן באופן יחסי לשכר של כל עובד, בהתאם למנעד הקבוע בחוק. ההפקדות מתחלקות לפיצויים ולתגמולים. המעסיק מחויב למינימום ורשאי להגדיל את ההפקדות לפיצויים ולתגמולים עד תקרה הקבועה בחוק.

סוג הפקדה חלק עובד חלק מעסיק
לפיצויים ·         מינימום 6%.

·         מקסימום 8.33%

לתגמולים ·         מינימום 6%.

·         מקסימום 7%

·         מינימום 6.5%.

·         מקסימום 7.5%

חשוב! בדקו את ההפקדות לעובדים לשנה החולפת לפני ה-31 בדצמבר.