חיפוש

כמה פתרונות ביטוח חיים צריכה כל משפחה?

ביטוח חיים ריסק, ביטוח חיים פנסיוני, ביטוח חיים למשכנתא – מה ההבדלים ומתי מומלץ לפעול

פתרונות ביטוח חיים מספקים פיצוי כספי למוטבים שנקבעו ע”י המבוטח – בדרך כלל המשפחה הקרובה – במקרה של מות המבוטח מסיבה המפורטת בפוליסה. מטרת הביטוח היא לספק למוטבים אמצעי קיום כאשר אובדת הכנסתו של המבוטח שהלך לעולמו.
זהו ביטוח בסיסי המהווה נדבך יסוד במערך ההגנה הביטוחית של יחידים ומשפחות.

בכל רגע נתון בחייו הבוגרים עשויים להיות לאדם שלושה פתרונות ביטוחי חיים:

  • ביטוח חיים ריסק – פוליסה בסיסית במסגרת פרטית בה נקבע סכום פיצוי ע”י המבוטח. עפ”י רוב ביטוח זה נרכש לקראת הקמה או הרחבה של משפחה, מתוך דאגה ואחריות לעתיד בן/בת הזוג והילדים.
  • ביטוח חיים במסגרת חיסכון פנסיוני – בתוכניות פנסיה כגון קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים קיים רכיב של ביטוח חיים, בנוסף לחיסכון הנצבר לגיל הפרישה. כיסוי זה כפוף לשיעור ההכנסה של המבוטח.
  • ביטוח חיים למשכנתא – פוליסת ביטוח חיים בה המוטב הוא הבנק המלווה. פוליסה זו נועדה להבטיח את החזר המשכנתא במקרה של מות הלווה. בנוסף, הפוליסה מבטיחה כי הנכס – דירה או בית – יישאר בבעלות המשפחה. ביטוח זה אינו מהווה תחליף לביטוח חיים פרטי המבטיח פיצוי למוטבים.

מקובל לחשוב על פתרונות ביטוח חיים כעל כיסוי סטטי “שגר ושכח”, אך השינויים במסלול החיים מחייבים התייחסות מקצועית לכיסויי ביטוח חיים מעת לעת.
לדוגמא, עלייה בשכר המגדילה את הכיסוי לביטוח חיים במסגרת הפנסיונית, מאפשרת להקטין את היקף הכיסוי ואת העלות של ביטוח חיים ריסק. באותה מידה, הגדלת המשפחה, במזל טוב, מחייבת מחשבה על הגדלת היקף הכיסוי בביטוח חיים.

אחד מתפקידינו כסוכני ביטוח – המכירים את הלקוח ומשפחתו, את עולם הביטוח ואת תנאי השוק – הוא להיות עירניים לצרכים המשתנים של כל לקוח ולהמליץ על פעולה מתאימה.

אנחנו לשירותכם לייעוץ בנושא פתרונות ביטוח חיים ולביצוע התאמות של הכיסויים לצרכים האמיתיים שלכם.