חיפוש

כספי פיצויים – מה וכמה מגיע לכם?

בימים אלה של תנודות כלכליות, הנושא של פיצויי פיטורים עולה לראש סדר היום של אלפי שכירים

הנושא של פיצויי פיטורים, שהינו חלק מהביטוח הפנסיוני, עולה בתקופה זו לראש סדר היום של אנשים רבים, שנמצאים בחל”ת (חופשה ללא תשלום), או חלילה ניצבים בפני פיטורים, עקב התדרדרות במצב העסק בו הם עובדים.

פיצויי פיטורים מהווים, כאמור, חלק מתוכניות הפנסיה השונות של שכירים – קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקופות גמל. כל מעסיק מחויב להפריש גם לפיצויים, בנוסף להפרשה לחיסכון פנסיוני ולביטוחים הכלולים בתוכניות הפנסיה השונות.
בניגוד להפרשות לחיסכון ולביטוח, הכוללות את חלקו של העובד ואת חלקו של המעסיק, השייכים לעובד בכל תנאי, כספי הפיצויים שייכים לעובד רק בתנאים מסויימים.
ככלל, עובד המפוטר מעבודתו זכאי לכספי הפיצויים. קיימים גם מצבים שונים בהם עובד שמתפטר זכאי לפיצויים, ומקרים חריגים מסוגים שונים, אך באופן כללי כספי הפיצויים מיועדים לעובד מפוטר, או לעובד המגיע לגיל הפרישה.
מדובר בסכום המהווה כשליש מהחיסכון הפנסיוני לגיל פרישה, שעשוי להשפיע באופן משמעותי על גובה הקצבה החודשית בתקופת הפרישה.

לכן, אגב, לא מומלץ לעובדים מפוטרים לפדות את כספי הפיצויים, אלא לעשות כל מאמץ לשמור עליהם כחלק מן החיסכון לגיל פרישה.

ריבוי המצבים השונים בנוגע לכספי הפיצויים, והנוסחאות לחישוב ההפרשות וערכי הפדיון, בכלל זה של הרווחים, מקשים על חוסכים רבים להבין ולפענח מה וכמה מגיע להם.
מכיוון שצורות חישוב שונות עשויות לגרום להבדלים מהותיים בין הסכומים.
לכן, חשוב מאוד להכיר את הנושא, ולעקוב באופן שוטף וסדור אחרי הכספים וההתפתחויות בנושא.

בשביל זה אנחנו כאן לשירותכם.
אם אתם חוששים מפיטורים, ורוצים לדעת מה וכמה מגיע לכם, או שאתם לפני גיל הפרישה לפנסיה וצריכים תכנון פרישה לחיים החדשים – דברו איתנו בהקדם.

לקבלת מושג כללי אודות כספי פיצויים אנו ממליצים לעיין בקישורים נבחרים אלה:
משרד האוצר, האוצר שלי: הטעות שתמחק לכם 40% מהפנסיה
פורטל הזכויות ‘כל-זכות’: פיצויי פיטורים