חיפוש

אחריות ועד הבית לעובדים בבית המשותף

הכירו את כיסוי חבות מעבידים במסגרת פוליסת ביטוח בית משותף (ביטוח ועד בית), ואיך הוא מגן על הדיירים בבניין

ביטוח בית משותף (ביטוח ועד בית) יכול לכלול כמה וכמה כיסויים, כגון לנזקי מבנה, נזקי צד ג’ ועוד. אחד הכיסויים החשובים ביותר בפוליסת ביטוח בית משותף הוא כיסוי חבות מעבידים.

מהו ביטוח חבות מעבידים?

ביטוח חבות מעבידים מיועד לכל מי שמעסיק עובדים באופן קבוע, בין אם כשכירים (תלוש משכורת) ובין כעצמאיים (חשבונית). הביטוח מספק כיסוי כנגד תביעות של עובדים ונותני שירותים בגין נזקי גוף שנגרמו להם בעת שהותם במקום העבודה ובמסגרת עבודתם.

תביעות אלו אינן קשורות לזכויות כאלה ואחרות שיש לעובדים שנפגעו בביטוח לאומי. כלומר, עובד שנפגע יכול לנהל, במקביל לתביעתו מול ביטוח לאומי, גם תביעה מול המעסיק.

זאת ועוד, גם אם אותו עובד מבוטח באופן עצמאי, באפשרותו לתבוע את המעסיק. במקרה זה המעסיק יכול להיות חשוף לתביעת שיבוב (תביעה נגדית) מחברת הביטוח של העובד.
עניין זה תקף גם לעובדים קבועים שמועסקים באמצעות קבלן.

כל ועד בית הוא גם מעסיק

בבית משותף יכולים להיות עובדי ניקיון, עובדי גינון, עובדי תחזוקה. גם גננת לילדי הדיירים מטעם ועד הבית עשוי להיחשב כעובד.

לתשומת לב! הדיירים, באמצעות ועד הבית המייצג אותם, אחראים גם להפקדות לתוכניות פנסיה עבור העובדים, ולתשלומי ביטוח לאומי שלהם. זוהי חובה עפ”י חוק.

למה כיסוי חבות מעבידים הוא חשוב?

במקרה ואחד מן העובדים נפגע בעת שהותו בבית המשותף, או במסגרת עבודתו, הוא יכול לתבוע את הבית המשותף.
אם ועד הבית רכש ביטוח בית משותף עם כיסוי חבות מעבידים, חברת הביטוח תישא בהוצאות שיהיו. אם אין כיסוי חבות מעבידים, ההוצאות יחולו על הדיירים בבית המשותף.

תביעות בגין נזקי גוף של עובדים עלולות להגיע לסכומים גבוהים מאוד – מאות אלפי שקלים ואף יותר.

אז למה צריך גם כיסוי צד ג’?

אין קשר בין ביטוח חבות מעבידים לביטוח צד ג’, שמכסה נזקי גוף ורכוש שנגרמו במרחב הציבורי, או ע”י רכוש משותף, לאורחים, מבקרים מזדמנים כגון שליחים, ולדיירים עצמם.

לדוגמא: נזק שנגרם ע”י שער החניון למכונית של אחד הדיירים, או למכונית של אורח, מכוסה במסגרת ביטוח צד ג’.

פנו אלינו לייעוץ בנושא ביטוח בית משותף.