חיפוש

כיסוי ביטוחי לעובדי משק בית – מה חובה ומה לא?

אם אתם מעסיקים עובדי ניקיון, גננות וכד’, חלות עליכם כל החובות של מעסיק, בכלל זה פנסיה לעובדים.

אם אתם מעסיקים בביתכם עובדי ניקיון, גננות, מטפלת לילדים או לאדם מבוגר, חלות עליכם כל החובות של מעסיק. בין אם הם עובדים רק באופן חלקי, מספר שעות בחודש, ובין אם בתדירות גבוהה, אתם אחראים לתשלומי הביטוח הלאומי שלהם, ימי חופשה וחג, ימי מחלה, פיצויי פיטורין וכל העניינים שיש בין מעסיק לעובד.
מידע מורחב באתר כל-זכות

בין השאר יש לכם חובה חוקית להפריש לעובדים לתוכנית פנסיה, הן את חלקם מתוך שכרם, והן את חלקכם כמעסיקים. גם אם העובד מבקש שלא תעשו כן, אסור לכם להיענות לבקשה. החוק מחייב אתכם לבצע את ההפקדות לפנסיה, ואי עמידה בביצוע ההפקדות לפנסיה היא עבירה פלילית וכרוכה בסנקציות כבדות משקל. זכרו, הפקדות לפנסיה הן חובה עפ”י חוק ללא תנאי.
מידע מורחב באתר כל-זכות

לתשומת לבכם! אם המועסק הינו תושב זר, חלה עליכם חובה לבטחו גם בביטוח רפואי.

בנוסף למה שאתם חייבים לעשות, יש מספר דברים שכדאי לכם לשקול:

  • ביטוח חבות מעבידים – המעניק כיסוי מפני תביעות של עובדי משק בית בגין נזקי גוף, שנגרמו בעת או בשל העבודה.
  • ביטוח צד ג’ מורחב – לכיסוי נזקי גוף ורכוש שנגרמו לעובד או לצד שלישי אחר בשל פעילותו של העובד.
  • ביטוח תאונות אישיות לעובדים – מאפשרת לכם להבטיח לעובדיכם פיצוי כספי במקרה של פציעה בתאונה בזמן העבודה.

במידה ואתם מפעילים בביתכם משרד או קליניקה, או כל עסק אחר, בכלל זה עם עובדים במשרה מלאה או חלקית, מערך הכיסויים שלכם צריך להיות מתחומי הביטוח העסקי, בכלל זה הביטוח למבנה ולתכולה. פעילות עסקית בדירה מוחרגת מהכיסוי בפוליסות ביטוח דירה מבנה/תכולה.

קבלו ייעוץ אישי לביטוח עובדי משק בית

אנו מתמחים בביטוחים אישיים לעובדי משק בית, וערוכים לספק לכם את כל הפתרונות תחת גג מקצועי אחד, בהתאמה לצרכים.