חיפוש

זכויות מס – הפקדות חד-פעמיות לתוכניות פנסיה

הפקדה חד-פעמית לקרן פנסיה או קופת גמל היא מהלך פיננסי שיש לו השלכות משמעותיות על הקצבה בגיל הפרישה. חשוב לתכנן את ההפקדה בקפידה תוך התייחסות לתקרות הפקדה ולזכויות מס

באופן שוטף הפקדות לחיסכון פנסיוני – קרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים – מתבצעות מדי חודש בחודשו, עבור שכירים באמצעות המעסיק ועבור עצמאים ע”י העצמאים עצמם.

זהו סדר הדברים. אבל יש גם אפשרות להפקיד לקרן פנסיה או לקופת גמל סכומים חד פעמיים. תהליך זה נקרא הפקדות חד-פעמיות או הפקדות עצמאיות.

סוגי הפקדות חד-פעמיות לתוכניות פנסיה

  • הפקדות רטרואקטיביות של שכירים – בדרך כלל לעובדים חדשים או לתיקון טעויות בהפקדות השוטפות.
  • הפקדות של עצמאיים בסוף שנה עבור כל השנה. מומלץ גם לעצמאים להפקיד עבור עצמם מדי חודש בחודשו, אם כי מותר להם לבצע הפקדות עבור כל השנה בפעם אחת לפני ה-31 בדצמבר.
  • הפקדות לצורך פרישה מיידית (בפועל, לקראת סגירת תוכנית הפנסיה).

תקרות הפקדה והטבות מס

כידוע, הפקדות לחיסכון פנסיוני הן ביחס להכנסה והן כפופות לחקיקה הקובעת גם מינימום להפקדות וגם מקסימום להפקדות המזכות בהטבות מס. כלומר, בכל הקשור להפקדות חד-פעמיות עשויים להיות מצבים שונים בהם חלק מן ההפקדות הן במסגרת התקרות ולפיכך מזכות בהטבות מס.

הפקדות חד-פעמיות לקרן פנסיה מוגבלות בתקרה, בשונה מהפקדות חד-פעמיות לקופת גמל שאינן מוגבלות בתקרה.

הזכות להפקדות עצמאיות לתוכניות פנסיה שמורה הן לשכירים והן לעצמאים.

רק עם ליווי מקצועי

הפקדה חד-פעמית היא, כפי שניתן להבין, מהלך משמעותי מאוד עם השפעה כבדת משקל הן על הקצבה החודשית בגיל הפרישה (כלומר, על רמת החיים בגיל הפרישה) ולעתים גם על ההתנהלות הכלכלית השוטפת בהווה – בכפוף לסוג ההפקדה, היקף ההפקדה ומקורותיה.

כאמור, מדובר במהלך שעלול להיות סבוך בכל הקשור לתכנון מס ולהשבחת האפקטיביות של החיסכון הפנסיוני. מומלץ מאוד לקבל ייעוץ והכוונה מקצועיים. זה נכון לכל ענייני הפנסיה, קל וחומר להפקדות חד-פעמיות.

אנחנו כאן לשירותכם.