חיפוש

פנסיה חובה לעצמאים – כדאי לדעת

איזה עצמאי חייב להפקיד לחיסכון פנסיוני, כמה ומתי? קבלו תשובות כדי שלא תעמדו בפני קנסות על אי הפקדה כחוק. זה לטובתכם

בשנת 2017 נכנס לתוקף חוק פנסיה חובה לעצמאים. החל ממועד זה חלה על העצמאים בישראל חובה להפקיד לחיסכון פנסיוני עבור עצמם. בכך השווה מעמד העצמאים למעמד השכירים בכל הקשור לפנסיה, כאשר ההבדל המהותי הוא שהעצמאי מפקיד עבור עצמו, בעוד שכיר נהנה מהפקדות שמבוצעות ע”י מעסיקו, הן עבור חלקו, מתוך שכרו, והן עבור חלק המעסיק המשתתף בחיסכון.

אילו עצמאים חייבים בהפקדה?

חוק פנסיה חובה לעצמאים מחייב כל עצמאי מגיל 21 עד גיל 60 להפקיד לחיסכון פנסיוני קצבתי – קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.
פטרים מחובה זו הם עצמאים שהיו בגיל 55 ומעלה ביום 1.1.2017, וכמו כן עצמאים שטרם מלאו 6 חודשים להיותם עצמאים רשומים.

כמה צריך להפקיד?

סכומי ההפקדות במסגרת פנסיה חובה לעצמאים מבוססים על השכר הממוצע במשק – 9,673 ש”ח, נכון לשנת 2017, והם מתחלקים לשלושה חלקים:

  1. חובה: הפקדה של 4.45% מההכנסה על שיעור ההכנסה עד מחצית השכר הממוצע במשק.
    מקסימום 58,038 ש”ח בשנה.
  2. חובה: 12.25% מההכנסה על שיעור ההכנסה עד גובה השכר הממוצע במשק.
    מקסימום: 116,076 ש”ח בשנה.
  3. רשות: סכומים נוספים מתוך ההכנסה.

חובת ההפקדה חלה על הכנסה המוגדרת כחייבת בהפקדה לפנסיה, לאחר ניכויים שונים כחוק.
ההפקדות מזכות בהטבות מס.
מומלץ להתייעץ עם סוכן הביטוח והפנסיה על מנת לדייק בהפקדות ולדעת מהן הטבות המס להם זכאי העצמאי המפקיד.
עצמאי שלא יעמוד בהפקדות החובה לפי חוק פנסיה חובה לעצמאים ייקנס.

מתי יש לבצע את ההפקדות?

בניגוד לשכיר עליו חלה חובת הפקדה חודשית, עצמאי יכול להפקיד את כל הסכומים בהם הוא חייב עד תום שנת המס (31 בדצמבר) בהפקדה אחת עבור כל השנה.

צוות מומחי הפנסיה של משרדנו ניצב לשירות לקוחותינו העצמאיים למידע וייעוץ בנושא החיסכון הפנסיוני וחוק פנסיה חובה לעצמאים – בחירת התוכניות המתאימות, חישוב ההפקדות, הטבות המס ועוד מגוון נושאים הקשורים לפנסיה.