חיפוש
פתרונות לעסקים

מה ההבדל בין ביטוח אחריות מקצועית לבין ביטוח דירקטורים?

יש עסקים שצריכים הגנה כפולה, גם על בעלי מקצוע המועסקים בהם וגם על צוותי הניהול ומקבלי ההחלטות. מתי צריך גם ביטוח אחריות מקצועית וגם ביטוח דירקטורים?

יש עסקים שצריכים הגנה כפולה, גם על בעלי מקצוע המועסקים בהם וגם על צוותי הניהול ומקבלי ההחלטות. מתי צריך גם ביטוח אחריות מקצועית וגם ביטוח דירקטורים?

קיימות פוליסות ביטוח שמטרתן לספק לבעלי מקצוע הגנה מפני תביעות. ביטוח דירקטורים ונושאי משרה הוא כזה, וגם ביטוח אחריות מקצועית.

האם יתכן מצב בו יש צורך בשתי הפוליסות?

מה ההבדל בין שני הביטוחים?

ביטוח אחריות מקצועית (Professional Liability Insurance) מספק הגנה לבעלי מקצוע – רופא, עו”ד, יועץ מס, מהנדס, מדריך ספורט וכד’ – מפני תביעות בגין טעויות מקצועיות במסגרת עבודתם. הפוליסות דומות זו לזו עם התאמות מתחייבות למאפייני העבודה ולסיכונים בכל מקצוע. בעל מקצוע עצמאי יכול לרכוש את הביטוח לעצמו ובעל מקצוע שכיר נהנה מביטוח של החברה בה הוא מועסק.

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה (Directors and Officers Insurance) מספק הגנה לבעלי תפקידים ניהוליים בחברה, כגון יו”ר הנהלה, חברי הנהלה, חברי דירקטוריון וכד’. הביטוח מכסה מפני טעויות או שגיאות בניהול החברה שיכולות להוביל לתביעות אישיות מצד משקיעים, ספקים, גורמי ממשל וכד’. במידה רבה, ביטוח דירקטורים ונושאי משרה הוא – בפועל – ביטוח אחריות מקצועית למנהלים. בדרך כלל הביטוח נרכש עבור נושאי המשרה ע”י הארגון בו הם מועסקים, אם כי הכיסוי הוא אישי.

מתי צריך “גם וגם”?

יש חברות רבות שצריכות להתגונן גם מפני תביעות נגד בעלי מקצוע המועסקים על-ידה וגם מפני תביעות נגד דירקטורים ובכירים בחברה. תביעות בגין טעויות מקצועיות ותביעות בגין טעויות ניהוליות.

לדוגמא: רשת מרפאות תרצה להגן על הרופאים ועל צוות ההנהלה מפני תביעות אישיות.

איזה פתרון מתאים לכם?

צוות סוכנות ערן בר מתמחה בפתרונות הגנה למקצוענים ולחברות ומלווה מאות עצמאים ועסקים לאורך שנים רבות.

אנו בונים לכל לקוח – בעל מקצוע או חברה – חליפת הגנה מותאמת אישית:

  • ביטוח אחריות מקצועית לבעלי מקצוע עצמאים
  • ביטוח אחריות מקצועית לבעלי מקצוע שכירים, במסגרת החברה או במסגרת פרטית
  • ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ליחידים ולחברות