חיפוש

ביטוח נזקי מלחמה וטרור ועוד דברים חשובים

מידע ללקוחותינו ולכלל הציבור במגוון נושאים הקשורים להתנהלות בעת מלחמה

שוב ושוב אנו חווים אירועי טרור ומלחמה. כל בית או עסק בגבולות מדינת ישראל, ממטולה עד אילת, עלול להיפגע מרקטה או טיל, וכפי שחווינו אך זה עתה גם מאירועי מלחמה אחרים.
אנו נתמקד כאן בתחומי המומחיות שלנו – ביטוח, פנסיה, חיסכון – במטרה לסייע לכם להתנהל באופן יעיל גם במצב הנוכחי.

📌 פרסומי לשכת סוכני ביטוח

📌 האם הרכוש שלנו מכוסה?

התשובה היא “כן, הרכוש שלנו מכוסה – אבל…”

מה נותנת המדינה במקרה של נזקי טרור לרכוש?

  1. כיסוי מלא לנזקי מבנה
  2. כיסוי חלקי לנזקי תכולה (כולל נזקי התפרעויות טרור כגון אלו שהיו בלוד ובעכו תשפ”א)

לצורך הטיפול בנזקי טרור לרכוש מפעילה המדינה קרן פיצויים ואת מערך מס רכוש.

כיסוי מדינה לנזקי מבנה

כאמור, הכיסוי לנזקים שנגרמו למבנה כתוצאה מאירוע טרור או מלחמה הוא מלא. כלומר, המדינה למעשה מחויבת לספק לאזרחים שביתם נפגע פתרון מלא:

  • שיקום המבנה שניזוק, או בנייתו מחדש
  • פתרון דיור חלופי לתקופת השיקום או הבנייה

את שיקום המבנה או בנייתו מחדש ניתן לבצע באמצעות הגורמים המקצועיים שמספקת קרן הפיצויים הממשלתית, או באופן פרטי באמצעות גורמים מקצועיים מטעמכם. הבחירה שלכם.
גובה הכיסוי לשיקום או בנייה נקבע עפ”י הערכת שמאי, וההחלטה האם מדובר בשיקום של המבנה שניזוק או בנייתו מחדש נקבעת ע”י המהנדסים של קרן הפיצויים הממשלתית.

כיסוי מדינה לנזקי תכולה

הכיסוי לנזקי ואובדן תכולה של דירה או בית באירוע טרור או מלחמה הוא חלקי. המטרה של הכיסוי היא לאפשר חזרה מהירה לשגרת חיים עם תכולה נחוצה, כגון ביגוד, ריהוט ומכשירי חשמל חיוניים. לכל אחד מתחומים אלה יש תקרת פיצוי מירבית. המדינה לא מכסה תכשיטים, חפצי חן, חפצי אמנות, כסף מזומן וכד’.
מס רכוש: תקרות פיצוי לנזקי תכולה באירוע טרור או מלחמה

ניתן להרחיב את הכיסוי לנזקי תכולה כתוצאה מאירוע טרור או מלחמה באמצעות הרחבה לביטוח דירה, או באמצעות הרחבה של מס רכוש.

רשות המיסים: קרן הפיצויים

מה כדאי לעשות עכשיו?

  1. לקבל ייעוץ מקצועי בכל הקשור לביטוחי רכוש – דירה, רכב, עסק וכד’.
  2. לוודא כי תכולת הבית/עסק מבוטחת באופן מיטבי ומירבי.
  3. לבצע בהקדם הערכת שווי עדכנית, על מנת שתהיה בידכם אסמכתא לשווי המדויק של רכושכם.

📌 כיסוי לעסקים

המדינה מכסה נזקי מבנה במלואם ונזקי תכולה לפי שווי ‘משומש’. לצורך כיסוי לפי שווי ‘חדש’ ולכיסוי לרכוש אינו נכלל במס רכוש ניתן לרכוש הרחבות מתאימות.

באופן כללי, הכיסוי של המדינה לנזקי מלחמה וטרור מתייחס לנזקים ישירים. ניתן לרכוש כיסוי לנזקים עקיפים כגון אובדן רווחים.

📌 למעסיקים

📌 חיסכון פנסיוני

📌 כללי

אנחנו לשירותכם עם המידע, הייעוץ והפתרונות הטובים ביותר.