חיפוש

מהו ביטוח אחריות מוצר לקבלנים?

ביטוח אחריות מוצר לקבלנים מעניק כיסוי ביטוחי לנזקים לגוף או לרכוש של צד שלישי שנגרמו לאחר סיום העבודות ומסירת הפרויקט.

מהו ביטוח אחריות מוצר לקבלנים?

לפי החוק, בניין נחשב למוצר, כאשר החוק מחייב את הקבלן לפצות את מי שנגרם לו נזק לגוף או לרכוש כתוצאה מבעיה או תקלה בבניין. החוק מרחיב את חובת הפיצויים גם למי שנפגע מרכיבים שונים בבניין דוגמת דלתות, חלונות, מטבחים וכדומה. ביטוח אחריות מוצר לקבלנים מגן עליך מתביעות צד שלישי בגין נזקים אלו. 

ביטוח אחריות מוצר לקבלנים  מעניק כיסוי ביטוחי לנזקים לגוף או לרכוש של צד שלישי שנגרמו לאחר סיום העבודות ומסירת הפרויקט. התוכנית מיועדת לקבלן החשוף לתביעות בגין נזקים שונים המתגלים לאחר מסירת הפרויקט.

התוכנית כוללת כיסוי ביטוחי כדלקמן:

  • תביעות עקב נזק שנגרם לצד שלישי
  • הוצאות משפטיות סבירות להגנה בהליכים פליליים ומנהליים
  • אחריות צולבת – כיסוי גם במקרה של תביעות בין מבוטחים
  • פגיעה אישית – חדירה לפרטיות, לשון הרע, מעצר שווא, הפרה בתום לב של חובת סודיות וכדומה

ביטוח אחריות המוצר – למי מיועדת?

מיועד לכל קבלן העוסק בענף הבניה ולא רק לקבלן הראשי. ביטוח אחריות מוצר לקבלנים ראוי שיחזיקו ברשותם גם קבלני חשמל, קבלני מיזוג אויר ואינסטלציה, קבלני ריצוף וקבלני אלומיניום. חוק האחריות למוצרים פגומים, תש”ם-1980  קובע שגם בנין הוא מוצר.

חוק האחריות למוצרים פגומים קובע כדלקמן : “מוצר” –  לרבות רכיב ואריזה של מוצר, מוצר המחובר למקרקעין, ובנין “. פגיעות בגוף וברכוש מתרחשות לעיתים קרובות בסביבת ביניינים עקב הינתקות ונפילה של חיפוי חיצוני, התנתקות של מעקה, ריצוף שאינו יציב, והתמוטטות של תקרות אקוסטיות

חוק האחריות למוצרים פגומים קובע כי אשמת הקבלן היא אשמה חמורה לפי פקודת הנזיקין שמשמעותה שהנפגע אינו צריך להוכיח רשלנות של הקבלן. לכן, חשיפתו של הקבלן לתביעות בגין אחריות המוצר היא מירבית. ניתן לדרוש פיצוי על פי חוק מוצרים פגומים מוגבל לעד פי שלוש מהשכר הממוצע במשק כו-כן, הנתבע גם יכול להגיש תביעה  על פי פקודות הנזיקין אין הגבלה לגובה הפיצוי המבוקש. חוק מוצרים פגומים דן בפגיעה בגוף בלבד .

במידה וקיים נזק לרכוש ניתן  לתבוע על פי פקודות הנזיקין. בעת עריכת פוליסת ביטוח אחריות מוצר לקבלנים רצוי להתייעץ עם מומחים שיסייעו להעריך את הסיכון ולפיו לקבוע את גבולות האחריות המירביים לביטוח. חובה שבפוליסה יצוין מועד רטרואקטיבי בהתאם למועד הראשון בו מסר הקבלן עבודות ללקוחותיו. יש  להמשיך ולרכוש ביטוח כל עוד קיימת לקבלן חבות על פי החוק .

החבות על פי חוק מוצרים פגומים היא 10 שנים  מיום מסירת הדירה הדירה האחרונה בפרויקט.על פי פקודת הנזיקין החבות בהתאם לחוק ההתיישנות.

הרשימה המקיפה לחברות הביטוח בתחום ביטוח אחריות מקצועית בישראל

אם אתה בעמוד הזה אתה בטח מתעסק באחד מהמקצועות החופשיים,  ואנחנו לא צריכים להרחיב לגבי מה מכסה ביטוח אחריות מקצועית, אנו מבינים שאתה בשלב  של בדיקת הצעת מחיר ,לכן ריכזנו לך את רשימת הזהב של כל חברות הביטוח שמתעסקות בתחום .

הרשימה הזו הולכת לחסוך לך הרבה זמן,  כל שניתן לזה לעבור על כל האתרים ולבדוק איזה חברה מספקת את הפתרון היחודי לך, או שתוכל להשאיר פרטים למטה בדף ואנו נבצע את זה עבורך .

 מדריך למשתמש:

  1. תכין את תעודת המקצוע שלך בקובץ PDF.
  2. תכין את הפוליסה המתחדשת, כי בטח יבקשו ממך אותה לצורך שמירה על הרצף הביטוחי.
  3. תכין דוח העדר תביעות מהחברה המבטחת שלך( כי ירצו לוודא שאין לך תביעות)
  4. תכין הרבה סבלנות כי זה לוקח זמן, והסבלנות משתלמת.

 הרשימה המקיפה של חברות הביטוח שיש להם פתרונות לביטוח אחריות מקצועית בישראל :

1 הפניקס חברה לביטוח קישור לאתר 
2 כלל חברה לביטוח קישור לאתר
3 הראל חברה לביטוח קישור לאתר
4 איילון חברה לביטוח קישור לאתר
5 ביטוח ישיר קישור לאתר
6 מנורה חברה לביטוח קישור לאתר
7 מגדל חברה לביטוח קישור לאתר
8 הכשרה חברה לביטוח קישור לאתר
9 חקלאי חברה לביטוח  קישור לאתר
10 aig קישור לאתר
11 ההיסתדרות הרפואית  קישור לאתר

ביטוח קבלנים בהתאמה אישית
הניסיון עושה את ההבדל

צרו קשר לתיאום שיחה עם המומחים שלנו