חיפוש
פתרונות לעסקים

מעסיקים – מידע ושירות לקראת 31 בדצמבר

יומן משימות למעסיק לקראת 31 בדצמבר: קבצי שכר נובמבר, הפקדות לתוכניות פנסיה וקרנות השתלמות, עדכון עובדים חדשים

מועדים חשובים 2024

  • קבלת מסמכים: עד יום ה’ 26.12.2024 בשעה 17:00 (סיום טיפול מול הגופים המוסדיים ביום ג’ 31.12.2024).
  • העברת קבצי שכר בגין חודש נובמבר: עד 12.12.2024.
  • הפקדות לתוכניות פנסיה לקרנות השתלמות: אישור מרכז הסליקה עד 15.12.2024.
  • העברות בנקאיות לגופים המוסדיים: עד 15.12.2024. יש לשלוח אלינו העתקי העברות.

כמו בכל שנה לקראת ותוך כדי חודש דצמבר, גם עכשיו אתם ודאי טרודים בכל העניינים החשבונאיים, ענייני מלאי, תכנוני תקציב ושאר משימות של סוף שנת מס.

אנחנו מזכירים לכם כי גם ענייני הפנסיה ודיווחי השכר של העובדים הם חלק ממשימות סוף השנה. אנחנו לשירותכם בייעוץ מקצועי וסיוע אישי.

דרישות החוק: הפקדות לתוכנית פנסיה

עפ”י החוק על המעסיקים להשלים – עד 31 בדצמבר – את כל ההפקדות לשנת המס המסתיימת עבור כל אחד מן העובדים, בהתאם לשכר החודשי של כל עובד והזכויות של כל עובד.

הרשויות ערניות מאוד לנושא ההפקדות ומבצעות מהלכי בקרה ואכיפה. על מנת להימנע מריבית פיגורים ומסנקציות משפטיות, חשוב לבצע את ההפקדות במועדן ולוודא כי לכל עובד הופקדו בתוכנית הפנסיה הסכומים המתאימים לפי שכרו לאורך השנה.

עדכון עובדים חדשים

עובד חדש ללא תוכנית פנסיה זכאי להפקדות לתוכנית הפנסיה שלו מיום העבודה הראשון. ניתן לבצע את ההפקדות תוך 3 חודשים מתחילת העבודה או ריטרואקטיבית לכל השנה.

עובד חדש שאין לו עדיין תוכנית פנססיה זכאי להפקדות בתוך חצי שנה ממועד תחילת העבודה, לתוכנית פנסיה לפי בחירת העובד או לקרן פנסיה ברירת מחדל לפי בחירת המעסיק.

יש לעדכן את צוות הסוכנות בדבר עובדים חדשים בשנה זו.

הפקדות לקרן השתלמות

אם יש לכם עובדים שזכאים להפקדות לקרן השתלמות, רצוי מאוד לבצע את כל ההפקדות עבור כל שנת המס לפני תום שנת המס.

איחור בהפקדות יפגע בהטבות המס של העובדים הן בשנה זאת והן בשנה הבאה.

קבצי שכר לחודש נובמבר

חשוב להקדים ככל האפשר את העברת קבצי השכר של חודש נובמבר.

פתרונות ביטוח בהתאמה אישית
לחברות ולעסקים

צרו קשר לתיאום שיחה ולקבלת הצעה