חיפוש

השתתפות עצמית – כדאי לשנות גישה

גם אתם ודאי לא אוהבים את הסעיף של ‘השתתפות עצמית’ שמופיע בחלק מן הפוליסות שלכם. אז בואו נחסוך לכם רגשות שליליים

בפוליסות ביטוח רבות קיים סעיף של ‘השתתפות עצמית’. אתם ודאי מכירים זאת. בביטוח רכב, בו הנוכחות של הסעיף הנ”ל היא הגבוהה ביותר, אפילו ניתן לרכוש כיסוי ‘ביטול השתתפות עצמית’, שמבטח כנגד הצורך בהפעלת סעיף זה.

מהו סעיף השתתפות עצמית?

באופן כללי, מדובר בסכום – או סכום קבוע מראש, או חלק יחסי משווי הביטוח – שחל על המבוטח ולא על חברת הביטוח.
סעיף השתתפות עצמית מופעל במצבים מסוימים, בהתאם לסוג האירוע הביטוחי. במקרים רבים, כאשר שיעור הנזק קטן, והינו נמוך ממה שנקבע באותו סעיף של השתתפות עצמית, מלוא הנזק באותו מקרה חל על המבוטח.
ניתן לומר כי למעשה, המבוטח מבטח את עצמו, ומכאן השם ‘השתתפות עצמית’.

אין להכחיש כי צרכני הביטוח, באופן גורף, מתייחסים לסעיף של השתתפות עצמית בגישה שלילית. סעיף מעצבן שלא אוהבים אותו, בלשון המעטה.
הרי הצרכן משלם על הביטוח, והנה, כאשר מגיעה העת בה חברת הביטוח נדרשת לשלם לו, הצרכן נדרש לשלם בעצמו, “בזכות” אותו סעיף “שמעלה את הסעיף”. על פניו, חוסר צדק.
האמנם? בואו ניתן לכם זווית ראייה קצת שונה לגבי השתתפות עצמית.

ללא סעיף זה בהכרח מחירי הביטוח היו קופצים בשיעור דרמטי, ורבים מן הביטוחים שיש ברשותכם היום, לא היו בהישג ידיכם.
מדוע? כי אילו חברות הביטוח היו צריכות לטפל בכל נזק קטן בתהליך תביעה מלא, עלויות השירות והתשתית שלהן היו מאמירות באופן משמעותי, וכתוצאה מכך עלויות הביטוח היו עולות בהתאם.
יש להניח כי גם משך הטיפול בכל תביעה היה מתארך, בגלל העומסים הכבדים על חברות הביטוח, שגם כך מתמודדות עם היקפים גדלים והולכים של תביעות.
כלומר, בשורה התחתונה, קיומו של סעיף השתתפות עצמית חוסך לצרכן, ויותר חשוב – מבטיח כי ביטוחים חיוניים יהיו במחירים סבירים והישג יד של רוב הצרכנים.

יתרון נוסף: השתתפות עצמית עשויה לשמש ככלי לוויסות הפרמיות החודשיות. באפשרות הצרכן להגדיל את גובה ההשתתפות העצמית בביטוח, ובכך להקטין את העלות החודשית, או להיפך.

המסקנה המיידית היא, לא רק שכדאי לרדת לעומקם של דברים לפני שקופצים למסקנות, אלא בעיקר שחלק מתפקידנו כספקי הייעוץ והפתרונות שלכם בתחום הביטוח, הוא לתכנן עבורכם את הפתרונות המתאימים ביותר הן בכיסוי והן במחיר, כולל התייחסות מקצועית לחישובי השתתפות עצמית.