חיפוש

ביטוח ציוד מכני הנדסי

מנהלים עסק בענף הבניה במסגרתו אתם חשופים לתביעות נזיקין בגין נזקי גוף ו/או רכוש אשר נגמרו לצד שלישי?

ביטוח הנדסי הוא מוצר ביטוח חשוב עבור כל בעל מקצוע המבצע פרויקטים הנדסיים שונים במסגרת עבודתו כגון בנייה, תשתיות והנדסה ועוד. במסגרת העבודה בתחום, אתם חשופים למגוון סיכונים רבים וכדאי לכם להכיר את כל פוליסות הביטוח תחת ביטוח הנדסי.

ביטוח נזק לציוד מכני הנדסי

פוליסת נזק לציוד מכני הנדסי הינה פוליסה המיועדת לצרכי כיסוי נזקי תאונה לכל סוגי הכלים המכאניים הנמנים תחת קטגוריית כלי צ.מ.ה (ציוד מכני הנדסי), לרבות, כלים חקלאיים, מחפרונים, מלגזות, טרקטורים, נגררים, דחפורים, משאבות, מנופים, ציוד הרמה וכדומה. הכיסוי הביטוחי המוצע לכם במסגרת הפוליסה תקף אך ורק בגין נזק תאונתי, קרי, אירוע פתאומי ובלתי צפוי שבגינו נגרם נזק לכלי או חלק ממנו.

חשוב לדעת כי נזק הנגרם בגין שבר מכני כתוצאה מפעילות הכלי איננו נכלל בגבול האחריות של הפוליסה. 

קיימת אפשרות להרחיב את תנאי הפוליסה לביטוח נזק לציוד מכני הנדסי שזו תאפשר כיסוי נזק לציוד כתוצאה מנזקי טבע, רעידת אדמה, שבר שמשות, חילוץ וגרירה וכדומה.

קיימת אפשרות להרחיב את הכיסוי בפוליסה גם לנזקים שיגרמו לצד ג’ כתוצאה ישירה משימוש בציוד הכבד וגם עבור נזקי גוף אשר נגרמו על ידי כלי המוגדר כ-מכונה ניידת אשר אינו נכלל בביטוחי החובה.

חשוב לציין כי הפוליסה בנזק חלקי מקזזת בלאי מהפיצוי המתקבל, לכן יש לשים לב להרחיב כיסוי זה לנזקים חלקיים

ביטוח שבר מכני במסגרת ביטוח הנדסי

יחד עם זאת, עומדת לרשותכם האפשרות להוסיף לביטוח בית העסק  את כלי ה-צ.מ.ה שבבעלותכם ו/או שבהם אתם עתידים לעשות שימוש, גם במסגרת ביטוח סיכוני שבר מכני. המכונות שלכם והציוד פעמים רבות ניזוקים כתוצאה מהשימוש האינטנסיבי בהם.

ביטוח שבר מכני מהווה הגנה כלכלית מפני אבדן או נזק פיזי תאונתי שנגרם למכונות בעת הפעלתם. הביטוח יעניק כיסוי למכונות ולציוד שיתוארו ברשימת הפוליסה ואשר בבעלותו ואו בחזקתו ואחריותו של המבוטח. ביטוח שבר מכני אינו מכסה את הסיכונים הקיימים בפוליסת ה “אש מורחב” של בית העסק. כמו כן הפוליסה לא מכסה נזקים עקב עומס יתר שהופעל על הרכוש או שימוש שאינו למטרות שלהן הרכוש נועד.

לא יכוסה גם נזק כתוצאה משימוש ו/או עבודה רגילה קרי, אבדן או נזק ישיר של בלאי, שיתוך (קורוזיה), חלודה או אבנית, של כל חלק של הרכוש המבוטח, שנגרם או נבע באופן טבעי משימוש רגיל או מעבודה רגילה או מכל השפעה מתמשכת של כימיקלים ו/או מהשפעה אטמוספרית מתמשכת או שסיבתם נעוצה בהרעה הדרגתית.