חיפוש

ביטוח אחריות מעבידים

הדאגה לבטיחות ולבטחון של עובדי החברה מוטלת על המעסיק מבחינה חוקית, ולמרות שאנחנו בטוחים שהחברה עושה כמיטב יכולתה כדי להבטיח כללי בטיחות נאותים וגם אם נקבעו נהלי עבודה ראויים – עדיין בית המשפט יכול לקבוע שהייתה רשלנות ולהטיל סכומי כסף נכבדים על החברה כפיצוי.

בדיוק בשביל זה אנחנו ממליצים להגן על החברה באמצעות ביטוח אחריות מעבידים אשר מבטח את אחריות החברה ומבטיח לחברה שיפוי בכל מקרה של חבות שעשויה להיות מוטלת עקב נזק גופני או נפשי שנגרם לעובד או מחלה תעסוקתית.

מעבר לכך, אנחנו מטפלים בכל ההתנהלות מול חברת הביטוח במקרה של תביעה, ודואגים לשיפוי החברה בגין ההוצאות המשפטיות ששולמו עבור ההגנה.