חיפוש

ביטוח מסחרי

בטחון החברה נמדד במהירות שבה היא מתאוששת לאחר ארוע מטלטל – חוזק השרשרת הוא בהתאם לחוזק של החוליה החלשה ביותר שבה ויש נזקים בלתי צפויים שעשויים לקרות ולמוטט את החברה במידה ואינה ערוכה לכך מראש בצורה הטובה ביותר.

מטרתנו היא לעזור לחברה להגן על נכסיה ועל כספיה מנזקים שיכולים להיגרם לרכוש וגם בהיבט החבויות והפיננסי.

ביטוח מסחרי נועד להגן על רכוש החברה מנזקים שונים שיכולים להיגרם כתוצאה מאש או מפגעי טבע ורעידות אדמה, וגם מגן מפני הנזק הכספי שיכול להיגרם כתוצאה מנזק שנגרם לסחורות בהעברה, ציוד אלקטרוני יקר, שברים מכניים ועוד.