חיפוש

טופס 161 – סיום יחסי עובד-מעביד

שולחן עבודה - מילוי טופס 161

כאשר עובד עוזב את מקום עבודתו יש מספר תהליכים פרוצדורליים לבצע. אחד מהם הוא מילוי טופס 161 לסגירת חשבון מול המעביד בכל הקשור לפיצויים ותוכניות פנסיה

מהי קצבת זקנה ומהי קצבת פנסיה?

פנסיונר - קצבת זקנה, קצבת פנסיה

נושא הגדלת קצבאות הזקנה של ביטוח לאומי נמצא בכותרות. בימים אלה גם מתבצע עדכון רבעוני של קצבאות הפנסיה. כל חוסך צריך לדעת