חיפוש
פתרונות לעסקים

ביטוח נאמנות עובדים

כיסוי ביטוחי לנזק כספי ישיר הנובע עקב מעילה של עובדים. פוליסת ביטוח נאמנות עובדים מתייחסת גם למעילת כספים וגם למעילה ברכוש

פוליסת ביטוח נאמנות עובדים הינה פוליסה המיועדת לכל סוגי העסקים בהם מתקיימת פעילות כספית וכפועל יוצא מכך עלולה להתרחש מעילה בכספי בית העסק על ידי אחד/אחת מעובדיו.
פוליסה זו מעמידה לרשות בעלי הפוליסה כיסוי ביטוחי לנזק כספי ישיר הנובע עקב מעילת העובדים והיא מתייחסת גם למעילת כספים וגם למעילה ברכוש.

חשוב לציין שפוליסת ביטוח נאמנות עובדים הינה פוליסה נפרדת לביטוחי הרכוש המוצעים לבתי העסק, בהם נזקי מעילת עובדים אינם מכוסים.

ביטוח נאמנות עובדים – עיקרי הפוליסה

פוליסת ביטוח נאמנות עובדים הינה הרחבה ביטוחית, במסגרת מערך פתרונות ביטוח לעסק, והיא הכרחית לכלל העסקים בהם מתקיימת פעילות כספית בכל היקף. בכל ביטוח כספים המיועד לסקטור העסקי, נזקי מעילת עובדים אינם נכללים בכיסויי הביטוח והדבר גם תקף לכל סוגי ביטוחי הרכוש המיועדים לסקטור העסקי.

באמצעות פוליסת ביטוח נאמנות עובדים, תוכלו להבטיח לעצמכם כיסוי ביטוחי בכל אותם מקרים בהם מתגלה מעילה של אחד/אחת העובדים, כאשר את תנאי וחריגי הפוליסה ניתן לתכנן באופן המותאם ביותר לצרכיו הביטוחיים של כל בית עסק באופן פרטני.

חשוב לציין שאת הכיסוי הביטוחי ניתן אומנם להגביל למעילות של עובדים מסוימים (בין אם מצוין בפוליסה שם העובד/ת ובין אם מצוין בפוליסה תפקיד העובד/ת), אך יחד עם זאת עומדת לרשותכם האפשרות לכסות מעילות של כלל העובדים המועסקים על ידי בעלי הפוליסה.

כמו כן, חשוב להבהיר שהכיסוי המוצע לכם הינו בהתאם לסכום הנקוב בפוליסה והוא חל אך ורק במקרים בהם המעילה נחשפה במהלך תקופת הביטוח.
יחד עם זאת, עומדת לרשותכם האפשרות להרחבת הפוליסה לצרכי כיסוי מקרי ביטוח אשר נחשפו אומנם לאחר תום תקופת הביטוח אך התרחשו במהלך תקופת הביטוח. במקרים אלו, תקופת הגילוי הינה לתקופה מוגבלת בזמן (כ-שישה חודשים ברוב הפוליסות).

נחיצותה של הפוליסה

פוליסת ביטוח נאמנות עובדים נחוצה לכל סוגי העסקים בהם מתקיימת פעילות כספית יומיומית או תקופתית, בין אם מדובר בכספים המופקדים ישירות לחשבון המוטב של בעלי העסק ובין אם מדובר בכספים במזומן.
כמו כן, הפוליסה מכסה נזקי רכוש בגין מעילת עובדים ולכן היא מבטיחה לבעלי הפוליסה את ההגנה הכלכלית הטובה ביותר כנגד מקרי מעילה המתרחשים לצערנו בכל תחום עסקי.

פתרונות ביטוח בהתאמה אישית
לחברות ולעסקים

צרו קשר לתיאום שיחה ולקבלת הצעה