חיפוש
פתרונות לעסקים

ביטוח מפעלים בתעשייה

בדומה לכל עסק אחר, גם מפעלים בתעשייה וקווי ייצור תעשייתיים נדרשים לבטח את פעילותם העסקית

ביטוח מפעלים בתעשייה הינו ביטוח ייעודי המותאם באופן פרטני לצרכיהם של בעלי מפעלים בתעשייה הנובעים מהאופי הייחודי של הפעילות במפעל והסחורות הקיימות בשטחי המפעל מחומרי הגלם ועד המוצרים המוגמרים.

ביטוח מפעלי תעשייה – כל הכיסויים הביטוחיים בפוליסה אחת!

ביטוח מפעלי תעשייה הוא למעשה מוצר ביטוחי המאפשר לבעלי מפעלים תעשייתיים, ליהנות מכיסוי מורחב הנדרש לצורך פעילותם העסקית. בין מרכיבי הפוליסה תוכלו למצוא:

  • ביטוח מבנה ותכולה המפעל המעניק הגנה מפני נזקי אש, התפוצצות, עשן, נזקי טבע, קרי שיטפון, סופה, סערה ושלג וכו’.
  • ביטוח למקרה פריצה גניבה ושוד.
  • ביטוח אחריות מוצר שמטרתו כיסוי נזקי גוף ו/או רכוש שנגרמו לצד שלישי עקב שימוש במוצרים המיוצרים, משווקים, מופצים ו/או מותקנים באמצעות המפעל.
  • ביטוח חבות מעבידים המיועד לספק הגנה מפני הוצאות משפט ופיצויים בגין אירוע תאונתי ו/או מחלת מקצוע לאחד/אחת מעובדי המפעל כאשר הוגשה תביעה על ידי עובד המפעל כנגד המעסיק.
  • ביטוח אובדן רווחים/הכנסות המיועד לצרכי פיצוי כספי במקרים בהם נגרם נזק למבנה ולרכוש כתוצאה ממקרה ביטוח המוגדר בפוליסה שכתוצאה ממנו הופסקה פעילות המפעל לטובת תיקון הנזקים והחזרת המצב לקדמותו.

ביטוח מפעלים בתעשייה – הרחבות נוספות

במסגרת הפוליסה לביטוח מפעל תעשייתי ניתן לרכוש הרחבות ביטוחיות נוספות בהתאם לצרכי בעליו ומנהליו  של המפעל כדוגמא: ביטוח דמי שכירות ודמי ניהול עבור מבנה חלופי למפעל במידת הצורך, ביטוח נזק לחפצים אישיים של העובדים והמבקרים במפעל, ביטוח רכוש המפעל הנמצא מחוץ למפעל, ביטוח רכוש בהעברה, ביטוח הוצאות בגין פינוי הריסות עקב מקרה ביטוח, ביטוח נזק ללוחות חשמל ועוד.

פתרונות ביטוח בהתאמה אישית
לחברות ולעסקים

צרו קשר לתיאום שיחה ולקבלת הצעה