חיפוש

מצב הפנסיה שלי – איך לבדוק את הדו”ח השנתי שקיבלתם?

קבלו הכוונה מעשית לבדיקת דו”ח הפנסיה השנתי שנשלח אליכם עפ”י חוק. כדאי להשקיע קצת זמן בכסף הגדול שלכם לעתיד

בתקופה הקרובה יגיע אליכם דו”ח הפנסיה האישי לשנת המס שהסתיימה ב-31 בדצמבר. כדאי מאוד להשקיע מעט זמן בבדיקת הנתונים. הנה כמה טיפים להבנת ולבדיקת הדו”ח.
אנחנו לשירותכם לכל שאלה ובירור.

את הבדיקה מומלץ לבצע מול הדו”ח הקודם שהגיע אליכם באותה תקופה בשנה שעברה, ומול תלוש השכר שלכם.
לתשומת לב: לכל תוכנית ומסלול יש קודי זיהוי שישמשו אתכם בעת פניה לבירור כלשהו.

מצב הפנסיה שלי – בדיקת תקינות המידע

לפני שבודקים את הסכומים והמספרים, כדאי לוודא שכל פרטי המידע המופיעים בדו”ח מדויקים ומייצגים את מצבכם הנוכחי.

 • האם התוכנית מוגדרת כפעילה? האם אתם מוגדרים כעמיתים פעילים?
 • מידע אישי: שם, כתובת, תאריך לידה וכד’.
 • שמות המוטבים בתוכניות (האנשים שיקבלו את סכומי הביטוח במקרה של מוות, חלילה).
 • האם מצורף לדו”ח גם אישור מס?

מצב הפנסיה שלי – בדיקת ההפקדות

 • האם ההפקדות בוצעו כסדרן, מדי חודש?
 • האם סכומי ההפקדות דומים זה לזה ומייצגים יציבות בשכר?
 • האם סכומי ההפקדות בדו”ח תואמים לסכומי הניכוי הרשומים בתלושי השכר?

מצב הפנסיה שלי – בדיקת דמי הניהול

 • דמי ניהול מהפקדה – גבייה חודשית מתוך ההפקדות השוטפות לאורך השנה.
 • דמי ניהול מחיסכון – גבייה שנתית מתוך יתרת החיסכון שלכם.
 • הוצאות ניהול השקעות כגון עמלות קנייה/מכירה של ניירות ערך.

דמי הניהול השונים (עלויות הפנסיה) עשויים לבטא הבדלים בין תוכניות שונות מתקופות שונות, ולכלול הטבות להן הנכם זכאים במסגרת הסכמים עם מעסיקים או באופן אישי.
מומלץ לבצע את בדיקת דמי הניהול בתיאום עם צוות הסוכנות.

מצב הפנסיה שלי – בדיקת מסלולים

 • האם המסלולים המפורטים תואמים את בחירותכם כפי שהוגדרו על-ידכם?

פירוט המסלולים כולל את שיעורי התשואה בכל מסלול והם יכולים להיות חיוביים או שליליים, בהתאם לביצועי המסלול בתקופת הדו”ח.
ניתן לבצע התאמת מסלולים לאורך תקופת התוכנית, בהתאם לשינויים בהעדפותיכם.
משרד האוצר מספק כלים מקוונים להשוואת מסלולי השקעה בתוכניות ביטוחפנסיה וגמל.

מצב הפנסיה שלי – בדיקת זכויות ויתרות

 • האם יתרות הסיום של שנה קודמת תואמות ליתרות הפתיחה של הדו”ח הנוכחי?
 • קצבה לגיל פרישה – אומדן לפי צבירת החיסכון שלכם עם הערכת תשואה עתידית.
 • קצבה למקרה של אובדן כושר עבודה – צריך להיות לפחות 75% משיעור השכר המוכר לפנסיה.
 • קצבה למקרה מוות.

מצב הפנסיה שלי – מחשבה קדימה

מלבד בדיקת התקינות של הנתונים, כדאי לחשוב קדימה: האם תוכנית הפנסיה שלכם נותנת מענה הולם לצרכים ולהעדפות שלכם?
אנו לשירותכם לצורך בחינה של תכוניות הפנסיה והגשת המלצות מקצועיות לביצוע שינויים בהתאם להתפתחויות האישיות בחייכם, וניתוח עדכני של צרכיכם בעתיד.