חיפוש
פתרונות לעסקים

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

ביטוח דירקטורים וביטוח נושאי משרה אלו שני סוגים של פוליסות ביטוח שנועדו להגן על בכירי חברות וארגונים מפני תביעות שעשויות להיות מוגשות נגדם בקשר לתפקידם

ההבדל העיקרי בין שני סוגי הביטוח טמון בטיב ההגנה שהם מספקים ובקהל היעד אליו הם מופנים. ביטוח דירקטורים (D&O) מתמקד בהגנה על בכירים מפני תביעות הקשורות לניהול הארגון, בעוד שביטוח נושאי משרה (E&O) מתמקד בהגנה מפני תביעות הקשורות לביצוע מקצועי ורשלנות בעבודה.

ביטוח נושאי משרה (E&O)

ביטוח נושאי משרה (E&O) מתמקד בכיסוי סיכונים הקשורים לשגיאות מקצועיות, הפרת חוזה, או רשלנות בביצוע השירותים המקצועיים. פוליסה זו מיועדת למומחים ולמקצוענים כגון רואי חשבון, עורכי דין, יועצים, ואדריכלים. היא מספקת הגנה מפני תביעות שנגרמו כתוצאה מטעויות או השמטות בעבודתם המקצועית.

ביטוח נושאי משרה נועד לספק הגנה ביטוחית מלאה מפני אחריות מקצועית של מי שמכהן בדירקטוריון החברה, נושא משרה או כל מנהל אחר המוגדר בפוליסה ומקבל הוראות מהמנכ”ל. ערן בר סוכנות לביטוח מציעה לארגונים שונים בארץ להצטרף אל פוליסות ביטוח נושאי משרה ברמה הגבוהה ביותר. עם ערן בר סוכנות לביטוח תוכלו להיות בטוחים כי תקבלו הצעת מחיר הוגנת, הכוללת הרחבות ותוספות ייחודיות.
נהוג להתייחס אל ביטוח נושאי משרה בתור מנגנון ההגנה האולטימטיבי עבור דירקטורים ומנהלים, אך מה הוא בעצם כולל, אילו הגבלות חלות עליו וכיצד ניתן לנצל אותו בצורה אפקטיבית?

הקשר בין הביטוח לחוק החברות

הצורך ברכישת ביטוח נושאי משרה, כחלק מסל הכיסויים לעסק, נובע מתוך מבנה חוק החברות. הבסיס לסוג כזה של ביטוח הוא הגשת תביעה, הפועלת על פי המנגנון המוכר של ביטוח אחריות מקצועית. אין תנאים אחידים או תנאי מינימום עבור ביטוח נושאי משרה ולכן יש לבחור אותו על פי פוליסה ספציפית.
הביטוח מכסה את כל התביעות המוגשות נגד המבוטח לראשונה בתקופת הביטוח ואינו תקף לאחר תום התקופה. מהסיבה הזו כדאי להקפיד על חידוש פוליסות ביטוח נושאי משרה ולהישאר בקשר עם מחלקת ביטוח הדירקטורים . שמירה על רצף הכיסוי מונעת עוגמת נפש ובעלות מינימאלית ניתן להבטיח את הכיסויים באופן מיידי.

מתי מכסה הביטוח את אחריותו של נושא המשרה?

חוק החברות קובע כי הביטוח לנושאי משרה אפשרי רק אם נקבע בתקנון החברה. בנוסף, על הביטוח לכסות את אחריותו של נושא המשרה כפי שמצוין בפוליסה וזאת בשל חבות שהוטלה עליו מתוקף תפקידו. הביטוח חל על אחריות הכוללת הפרת חובת זהירות כלפי החברה או אדם אחר, והפרת חובת אמונים כלפי החברה במידה והמבוטח פעל בתום לב. מנגד, הביטוח אינו מכסה על פי החוק מקרים של אחריות נושא המשרה בגין הפרת חובת אמונים בכוונה, פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי וקנס או כופר שהוטל עליו.

המסמכים הדרושים לצורך גיבוש פוליסה

על מנת לערוך פוליסת ביטוח ביטוח נושאי משרה יש למלא טופס הצעה מלא וחתום. לצידם נדרשת החברה להציג דוחות כספיים של שלוש השנים האחרונות. במידה והחברה מתכננת הנפקה, עליה להציג גם תשקיף מלא ומאושר. ההרחבות המקובלות עבור הביטוח אותן ניתן להוסיף אל הפוליסה הן כיסוי לפעולת רכישה, מיזוג ופירוק, תקופת גילוי והרחבה לנושאי משרה חיצוניים. חברות רבות מוסיפות גם הרחבות כיסויי לחבות בני זוג ויורשים, הפרדת אחריות, כיסוי לנושאי משרה או דירקטורים שפרשו וכיסוי פתרון משברים.

סוכנות ערן בר פועלת בענף הביטוח משנת 1993 ולכן מחזיקה בניסיון מקצועי יוצא דופן. כל עובדי החברה עוברים הכשרה מעשית ותיאורטית, מתמודדים עם פוליסות ביטוח מגוונות ומחויבות לשירות ברמה הגבוהה ביותר. אנחנו בסוכנות מודעים לשיקולים של דירקטורים, נושאי משרה ומנכ”לים אשר עומדים בראשם של ארגונים גדולים. הצעות המחיר של ערן בר סוכנות לביטוח מתאפיינות בשקיפות מלאה ומאפשרות השוואה בין חברות הביטוח השונות. צרו איתנו קשר כבר עכשיו ,ובררו לגבי פוליסה אשר תספק לנושאי המשרה בחברה שלכם את הכיסויים הרלוונטיים והיעילים ביותר בתחום הביטוח.

ביטוח דירקטורים (D&O)

ביטוח דירקטורים ובכירים (D&O) מיועד להגן על דירקטורים, מנכ”לים, ובכירים אחרים בחברה מפני תביעות שעלולות להיות הוגשו נגדם עקב החלטות או פעולות שנעשו במסגרת תפקידם. פוליסה זו כוללת הגנה מפני תביעות של גורמים חיצוניים (לדוגמה, משקיעים, רשויות רגולציה) וגם מפני תביעות פנימיות מצד עובדים או שותפים.

תתחיל לדאוג לעצמך

ערן בר סוכנות לביטוח מייצגת את חברות הביטוח המובילות בישראל ומציעה בין היתר גם ביטוח דירקטורים ייחודי. המטרה של ביטוח דירקטורים היא קודם כל להגן על בעלי משרות בעסקים, ארגונים וחברות. על פי החוק בישראל, מנהלים ובעיקר דירקטורים נושאים באחריות ישירה לנזקים הכספיים של הלקוחות. בתי המשפט מעדיפים להטיל את האחריות הנובעת כתוצאה מנזקים מן הסוג הזה על נושאי המשרה הבכירים ביותר, וזאת על מנת לערער את יציבות החברה ולגרום לה לבצע בדק בית. אך בפועל, דירקטורים רבים כלל אינם אמורים לשאת באחריות. מבלי להיכנס לשיקולים המשפטיים, ראוי להבין את החשיבות של ביטוח אשר מגן על הדירקטורים ומאפשר להם לשמור על זכויותיהם המוסריות והפיננסיות.

הגנה מלאה מפני תביעות

הדרך היחידה להגן על דירקטורים מפני תביעות של לקוחות היא להצטייד בביטוח ייעודי. העלויות הכספיות הנלוות אל תביעות של החברה עשויות להגיע לסכומים גבוהים, במיוחד כאשר מדובר על ארגונים מצליחים. יש לבחון כל מקרה לגופו ולבדוק את הפוליסה המתאימה לאופי הארגון, לכן בסוכנות מתמחים בביצוע התאמות מן הסוג הזה ומציעים לכם להתכונן אל העתיד כבר היום. כל החלטה שתעשו במסגרת תפקידכם כדירקטורים עשויה לסכן אתכם. ביטוח דירקטורים יכול לאפשר לכם להשיג מימון לייצוג בבית המשפט, וכך עשוי אפילו למנוע את סיום הקריירה שלכם עקב תביעה של לקוח. מבחינת החברה עצמה, ביטוח דירקטורים הוא תנאי לקיומו של שיפוי אשר יעמוד לזכותה בעת צורך בתשלום הוצאות משפט, עלויות נזק אותן יקבע בית המשפט ועוד. במילים אחרות, ביטוח דירקטורים עונה על צרכים מגוונים ומשרת את האינטרסים של כולם.

ההרחבות של ביטוח דירקטורים

אחד היתרונות הגדולים של ביטוח דירקטורים קשור לנושא ההרחבות. בסוכנות ערן בר מציעים ללקוחות הרחבות ספציפיות על הביטוח. ההרחבות מספקות הגנה מלאה לדירקטור והן כוללות סעיפים מועילים. אפשר להרחיב את ההגדרה המופיעה בפוליסה לגבי “מבוטח” וכך להגן על כל נושא משרה בכירה בארגון. בהגדרה זו נשארים מוגנים גם המנהלים החיצוניים או הדירקטורים שפרשו, חשב החברה או מזכיר החברה הנמצא בתפקיד. הרחבה רלוונטית נוספת יכולה להיות כיסוי ההוצאות המשפטיות מעבר לגבול האחריות הנרכש בפוליסה הרגילה. בהרחבה זו מכוסות הוצאות הנובעות באופן ישיר מהתביעה, מהחקירה או מסנקציות אותן מטילות הרשויות.

בחירת ביטוח

ההוראות הספציפיות של הפוליסה הן אלו אשר קובעות לגבי אופי הביטוח וההרחבות. בבואכם לבחור ביטוח לדירקטורים בחברה, זכרו להתייעץ עם המומחים של סוכנות ערן בר. בררו לגבי הרחבות לכיסוי תביעות הנובעות מתובענה ייצוגית, הרחבות לכיסוי נגד אירועים שהתרחשו בחו”ל, הרחבות לכיסוי שכר טרחה המשולם לחברת יחסי ציבור ועוד. בסופו של דבר, ההגנה על הדירקטורים צריכה להיות חלק בלתי נפרד מארגז הכלים של החברה.

בואו לקבל הצעת מחיר מותאמת

אל תישארו חשופים מול הלקוחות וצרו קשר איתנו עוד היום על מנת לבחור בפוליסת ביטוח לדירקטורים. אין לנו ספק כי מחלקת ביטוח הדירקטורים שלנו ,תתאים לכם את הכיסוי הנכון עבורכם ,תיתן לכם ערך מוסף בבניית הפוליסה על כל מרכיביה.

פתרונות ביטוח בהתאמה אישית
לחברות ולעסקים

צרו קשר לתיאום שיחה ולקבלת הצעה